v obci bol obchod s priemyselným tovarom a novými technickými zariadeniami(práčky)