Madá nádej dychovej hudby v Lukáčovciach v osemdesiatych rokoch