diváci na oslavách  730 výročia prvej písomnej zmienky o Lukáčovciach