Choď na obsah Choď na menu
 

Významné výročie 750. rokov prvej písomnej zmienky o obci. Slávnostné pripomenutie si tohto výročia sa konalo 20. – 22. júna na rôznych miestach v obci. Oslava sa uskutočnila vďaka organizátorom a vám všetkým prítomným, na slušnej a dôstojnej úrovni. Za dôstojný priebeh tejto slávnosti vyjadrujem vďaku všetkým, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili: občanom obce, našim rodákom, pozvaným hosťom a tiež všetkým tým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k zdarnému priebehu osláv. Touto cestou sa chcem poďakovať koordinátorovi osláv PhDr. Gabrielovi Fusekovi, CSc., ktorý vykonal záslužnú, obetavú a zodpovednú prácu v prospech nás všetkých. Tiež ďakujem prípravnému výboru za jeho aktívne podieľanie sa tak na príprave, ako aj na priebehu slávnosti. V prvom rade ide o poslancov obecného zastupiteľstva, bez ktorých podpory by sa oslavy nemohli uskutočniť. Zároveň ďakujem PaedDr. Dane Kollárovej, riaditeľke ZŠsMŠ a jej spolupracovníčkam, štatutárom ŠK Magnus, futbalistom ŠK Magnus, redakčnej rade Lukáčovského spravodaja (Ing. Soňa Szalaiová, Ing. Eduard Teplanský. PhDr. Gabriel Fusek, CSc.), Alene Kališovej, Viliamovi Kališovi, Marike Kališovej, Božene Wágnerovej, Ing. Jane Drgovej, poslankyni OZ Ľubomíre Ardonovej, Marošovi Polákovi, Marekovi Krajčovičovi, Marekovi Gajdošovi a poslancom OZ Ing. Eduardovi Teplanskému, Karolovi Bullovi a Martinovi Zacharovi za pomoc pri varení gulášu, ako aj našim spoluobčiankam, ktoré sa pod vedením Blanky Sochorovej postarali o výzdobu obce (Renáta Lukáčiková s dcérami, Viera Fuseková, Mgr. Beáta Coková). Ďakujem tiež nášmu pánovi farárovi Mgr. Petrovi Blahovcovi, ktorý organizačne, materiálne a finančne prispel k zdarnému priebehu osláv a taktiež ďakujem firmám Páleník SHR a Lupol, s. r. o. za sponzorské príspevky. Centrom kultúrno-spoločenského podujatia bol areál ŠK Magnus, kde futbalisti pod vedením poslanca obecného zastupiteľstva Juraja Hanáka zabezpečili organizačné a technické vybavenie priestorov. Slávnostný program zahájila prednesom príležitostnej básne jej autorka, naša rodáčka pani Božena Hancková, rodená Šešerová. Zo slávnostných príhovorov je treba vyzdvihnúť zdravicu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu a poslanca NR SR Ing. Zoltána Daniša. Obecenstvo vrelo privítalo vystúpenie detí z materskej a základnej školy pod vedením ich pedagogičiek a tiež vystúpenie kresťanskej mládeže, vedenej Martinou Bírovou a Rastislavom Bellovičom. S veľkým úspechom sa stretlo aj vystúpenie folklórneho súboru Čabanka a gospelovej skupiny Lusako, ktorej produkciou sa ukončila oficiálna časť osláv na štadióne. Tá potom pokračovala ľudovou zábavou do neskorých nočných hodín.

Súčasťou programu osláv boli aj viaceré sprievodné podujatia. Jedným z nich bol deň otvorených dverí v obecnej knižnici, kde pani Vlasta Prosnanová záujemcom predstavila knižničný fond. Pre našich najmenších pedagogičky základnej školy zorganizovali výtvarnú tvorivú dielňu Lukáčovce očami detí, z ktorej potom pripravili výstavu. Našimi občanmi, rodákmi aj oficiálnymi i neoficiálnymi návštevníkmi bola veľmi kladne a vysoko hodnotené usporiadanie viacerých príležitostných výstav v priestoroch základnej školy a prezentácií záujmových organizácií. Svoju činnosť dokumentovali na tematických paneloch OZ Vrbina, Kresťanská mládež a ŠK Magnus. Poľovná spoločnosť Lupol okrem charakteristiky svojej činnosti vystavila trofeje svojich členov, z nich obzvlášť deti zaujali rôzne vypchaté zvieratá. Záslužnú prácu včelárov prezentoval pán Alexander Riegel nielen vystavenými včelárskymi pomôckami a produktmi, ale aj nevšedným skleneným objektom, v ktorom záujemci mohli vidieť vybavenie úľa a život včelstva. Ťažko povedať, či väčší záujem u návštevníkov vyvolala národopisná výstava, alebo výstava fotografií z minulosti i súčasnosti Lukáčoviec. Na národopisnej výstave boli vystavené rôzne predmety dennej potreby, pracovné náradie, vybavenie domácností a predovšetkým miestne kroje zo zbierky Ing. Samuela Coka. Ale prispeli k nej pamiatkami na svojich predkov aj ďalší občania obce. Už v zimných mesiacoch sme oslovili našich občanov, aby dali k dispozícii fotografie zo svojich archívov, ktoré mienime sprístupniť pre širokú verejnosť. Táto iniciatíva sa stretla s priaznivým ohlasom a jej výsledkom prezentovala výstava viac ako 100 fotografií dokumentujúcich rodinný, pracovný, kultúrny, spolkový spoločenský a cirkevný život v našej obci od konca 19. storočia až po súčasnosť. Všetkým zainteresovaným patrí naša vďaka, predovšetkým však pani Ing. Soni Szalaiovej, ktorá sa podujala zbierku roztriediť, prekopírovať a inštalovať.

Súčasťou jubilejných osláv bola aj nedeľná svätá omša celebrovaná vdp. Mgr. Petrom Blahovcom s koncelebrantmi vdp. Mgr. Mariánom Uvačekom a vdp. Mgr. Lukášom Ložekom. Po omši sa veriaci pred kostolom stretli pri občerstvení a hudobnej produkcii skupiny Lusako, ktorá hudobne sprevádzala aj omšu. Nevšedný športový zážitok sprostredkoval divákom zápas našich futbalistov proti Internacionálom reprezentácie Slovenskej republiky. S veľkým záujmom sa stretla aj prednáška PhDr. Gabriela Fuseka, CSc., o starších dejinách obce v kultúrnom dome, po ktorej nasledovalo posledné z radu kultúrno-spoločenských vystúpení – divadelné predstavenie Lukáčovská čierna pani. Pod vedením Ing. Soni Szalaiovej ju naštudovala naša stredoškolská mládež.

Ako pamiatka na túto oslavu nám v mysli ostanú nielen nevšedné zážitky, ale aj príležitostné farebné vydanie Lukáčovského spravodaja, pohľadnica a keramická plaketa-magnetka s motívom najstaršej pečate obce.

Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci som od predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu za obec Lukáčovce prevzal pamätný list, ktorý je významným ocenením našej práce v samospráve. S vedomím, že je to ocenenie prináležiace nielen mne, mojim predchodcom, našim poslancom a pracovníkom úradu, ale aj všetkým našim občanom, si ho veľmi vážim a ďakujem zaň. 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk


DÔLEŽITÉ OZNAMY

Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa v obci Zbehy zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky. Keďže naša obec spadá do pásma dohľadu, v súlade s pokynmi Regionálnej a potravinovej správy v Nitre (č. j. 70/2020/3, v Nitre 09.01. 2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia: VIAC INFO V OZNAMOCH

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVU
Štatistiky

Online: 3
Celkom: 349633
Mesiac: 18449
Deň: 631