Choď na obsah Choď na menu
 

FAKTÚRY    ZMLUVY    OBJEDNÁVKY    VER. OBSTARÁVANIE    HOSPODÁRENIE    INÉ DOKUMENTY  

 

 

 

 
 
         
      26.11.2019 / 760kb Ján Lorinc
      • Dodatok zmluvy č.1
         
13.11.2019 / 1440kb Ivan Rubaninský   13.11.2019 / 1440kb COOP Jednota Nitra, SD
• Zmluva o dielo- Detské ihrisko   • Dodatok zmluvy č.1
         
13.11.2019 / 1530kb PROUNION   19.08.2019 / 1440kb COOP Jednota Nitra, SD
• Zmluva o dielo   • Zmluva o nájme pozemku
         
22.07.2019 / 374kb Obec Lukáčovce   07.07.2019 / 1240kb Nitriansky samosprávny kraj
 Kúpno- predajná zmluva   • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
         
07.07.2019 / 1250kb Nitriansky samosprávny kraj   20.06.2019 / 1200kb N.M- Audit, spol s.r.o.
 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry    Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
         
15.06.2019 / 1400kb Obec Lukáčovce   13.06.2019 / 491kb Ján Kučera - TOMS Topoľčany
 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve    Zmluva o dielo
         
13.06.2019 / 152kb Obec Bojničky   27.05.2019 / 2860kb Obec Lukáčovce
• Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci   • Výzva na predloženie ponúk
         
15.05.2019 / 983kb ZSE   12.05.2019 / 1130kb SPP
• Dodatok k zmluve   • Dodatok k zmluve
         
03.04.2019 / 194kb Milan Brodek - BRODEK A SPOL   27.03.2019 / 790kb Obec Lukáčovce
 Zmluva o dielo    Kúpna zmluva
         
27.03.2019 / 1710kb OPEN DOOR, s.r.o.   15.12.2018 / 390kb Današ s.r.o.
• Zmluva o službách   • Zmluva o dielo
         
10.12.2018 / 1999kb TECHEM spol. s.r.o.   04.12.2018 / 887kb TECHEM spol. s.r.o.
• Zmluva o dielo   • Zmluva GDPR Techem
         
26.11.2018 / 735kb AG STAVBET s.r.o.   25.09.2018 / 424kb HUMANA People to People Slovakia
• Zmluva o dielo- Družstevný dom   • Zmluva o humanitárnej zbierke textílií, odevov a obuvi
         
01.09.2018 / 1900kb AUDIT PARTNERS ALLIANCE  s.r.o.   08.08.2018 / 495kb AQUAFLOT spol. s r.o.
• Zmluva o posyktovaní audítorských služieb   • Dodatok č. 1 k zmluve o servisnej činnosti
         
02.08.2018 / 3600kb Slovenská agentúra živ. prostredia   30.07.2018 / 3500kb TOPSET
• Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu   • Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
         
23.06.2018 / 810kb ARCH 71 s.r.o.   20.06.2018 / 1600kb Nitriansky samosprávny kraj
 Zmluva o dielo- verejné priestranstvá /realizácia/   • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
         
20.06.2018 / 1300kb Nitriansky samosprávny kraj   18.06.2018 / 182kb Prima Banka Slovensko, a.s.
• Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry   • Zmluva o bežnom účte
         
12.06.2018 / 40kb ELT Management Company Slovakia   09.05.2018 / 1150kb Západoslovenská distribučná, a.s.
• Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta   • Kúpna zmluva- parcela č. 363
         
09.05.2018 / 1180kb Západoslovenská distribučná, a.s.   27.03.2018 / 396kb OPEN DOOR, s.r.o.
• Kúpna zmluva- parcela č. 362    Environmentálny fond- zmluva o službách
         
05.03.2018 / 124kb Edita Hólyova   07.02.2018 / 124kb AG Stavbet s.r.o.
 Zmluva o dielo- výrub stromov    Zmluva o dielo- Oprava obecnej budovy
         
06.02.2018 / 693kb ZSE Energia, a.s., Bratislava   24.01.2018 / 124kb František Šajter
• Zmluva o združenej dodávke energií   • Zmluva o predaji
         
19.01.2018 / 497kb Obec Bojničky   19.01.2018 / 320kb Pierott, n.o.
 Zmluva o spolupráci   • Darovacia zmluva
         
19.01.2018 / 2620kb Západoslovenská distribučná, a.s.   08.11.2017 / 1 115kb Audit Partners Alliance s.r.o.
 Zmluva o zriadení vecných bremien   • Zmluva o poskytovaní auditor. služieb
         
11.10.2017 / 730kb Ministerstvo vnút. Slovenskej repub.   31.07.2017 / 551kb Ľubomír Bellovič
• Darovacia zmluva   • Kúpna zmluva
         
21.07.2017 / 846kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   21.07.2017 / 865kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
• Dodatok č. 3 Kultúrny dom   • Dodatok č. 3 Obecný Úrad
         
21.07.2017 / 866kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   21.07.2017 / 855kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
• Dodatok č. 3 byty 23   • Dodatok č. 3 byty 15
         
21.07.2017 / 872kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   20.07.2017 / 469kb Mgr. Eva Gubišová
• Dodatok č. 1   • Mandátna zmluva
         
12.07.2017 / 129kb Ľubomír Bellovič   06.07.2017 / 176kb TOPSET Solutions s.r.o.
• Schválenie predaja   • Zmluva o aktualizácií programov
         
06.07.2017 / 3580kb O2 Slovakia, s.r.o.   06.07.2017 / 3084kb Slovenská agentúra život. prostredia
• Nájomná zmluva s O2   • Poskytnutie podpory z Environmntálneho fondu
         
06.07.2017 / 176kb Nitriansky samosprávny kraj   19.06.2017 / 432kb Ing. arch. Janka Privalincová
• Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry   • Zmluva o dielo- Rekonštrukcia MŠ
         
08.06.2017 / 781kb vmdesign2 s.r.o.   04.05.2017 / 178kb JUDr. Marta Botková
• Zmluva o dielo- Oprava verej. priestranstiev     • Notársky úrad
         
29.03.2017 / 180kb Obec Lukáčovce   16.03.2017 / 810kb Pavol Krasko
• Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017   • Kúpna zmluva
                                      
02.03.2017 / 611kb Róber Kollár   29.01.2017 / 647kb Západoslovenská distribučná, a.s.
• Zmluva o dielo- Oprava strechy   • Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
         

 

 

 

image-101-copy-12.jpg

 

 

 
image-101-copy-3.jpg

 

 

 21.12.2016 / 821kb Spoločnosť Zlatý Vek
 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 
   
09.12.2016 / 814kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
 Dodatok č. 1 k zmluve o úvere
   
 09.12.2016 / 1850kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
 Zmluva o zriadení záložného práva
   
 30.11.2016 / 61kb Ing. František Horník
• Hlavný kontrolór obce Lukáčovce 
   
 18.11.2016 / 37kb Ján Lörinc, Alekšince
• Nájomná zmluva 
   
 02.11.2016 / 5300kb Ing. Marta Serenčešová
• Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 
   
 26.10.2016 / 339kb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 
• Zmluva o pripojení k informačnému systému 
   
 13.10.2016 / 209kb Obec Lukáčovce, Obecný Úrad Lukáčovce
 Zmluva o poskytnovaní právnych služieb 
   
 16.08.2016 / 184kb Rímsko- katolícka cirkev Farnosť Lukáčovce
• Nájomna zmluva s Obcou Lukáčovce a Farnosťou Lukáčovce 
   
 18.07.2016 / 355kb Nitriansky samosprávny kraj
• Zmluva č. 194/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 
   
 18.07.2016 / 355kb Nitriansky samosprávny kraj
• Zmluva č. 197/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 
   
 06.07.2016 / 1400kb Prima Banka Slovensko, a.s.
• Dodatok k zmluve 
   
 04.07.2016 / 511kb Ing. Ľubomír Drgo, Lukáčovce
• Zmluva o odčlenení, zlúčení, vytvorení, zámene parciel a o nadobudnutí vlastníckého práva k nim a zmluva o darovaní 
   
 05.05.2016 / 2100kb DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
• Zmluva o elekronickej komunikácií a iných elektorinických služieb 
   
 28.04.2016 / 3290kb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
• Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených u verejných zamestnávatelov 
   
 01.04.2016 / 524kb Dotácia-Slovenský zväz včelárov
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016 
   
 01.04.2016 / 573kb Dotácia- OZ Vrbina
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016 
   
 01.04.2016 / 260kb Dotácia-ŠK Magnus
 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016 
   
 16.03.2016 / 829kb Stanislav Bosák, Lukáčovce 33
• Kúpna zmluva 
   
 01.03.2016 / 453kb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
• Dodatok č. 2 k zmluve 
   
 26.02.2016 / 929kb ADAM - STAV Zbehy, s.r.o.
• Rámcova zmluva na uskutočnenie stavebných prác a údržieb 
   
 08.02.2016 / 1207kb Ivan Dian, Lukáčovce 414
• Nájomná zmluva č. 1/2016 
   
 18.01.2016 / 802kb Ľubomír Bellovič, Lukáčovce 1
 Kúpna zmluva 
   
   

 

image-101-copy-4.jpg

 

 

18.12.2015 / 226kb Slovenský plynárenský priemysel, s.s., Bratislava
• Spolupráca pri zabezpečovaní marketingových aktivít 
   
07.12.2015/ 871kb Slovenský plynárenský priemysel, s.s., Bratislava
• Zmluva o dodávke plynu 
   
27.10.2015 / 1008kb CESTA A STAVBY, s.r.o. Nitra
• Rámcova zmluva na uskutočnenie stavebných prác 
   
20.10.2015 / 990kb ZSE Energia, a.s., Bratislava
• Dodatok Ponuka E.Benefit 
   
24.09.2015 / 3823kb Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava
• Poskytnutie finančného príspevku na kamerový systém 
   
14.08.2015 / 829kb COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
• Kúpna zmluva 
   
07.08.2015 / 1821kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
• Zmluva o bežnom účte UniCredit Banka 
   
07.08.2015 / 1920kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
• Zmluva o poskytovaní elektronického bankovníctva 
   
07.08.2015 / 2420kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
• Zmluva o úvere č. 000733/SB/2015 
   
30.07.2015 / 1443kb VENRON, s.r.o., Nitra
• Zmluva o dielo- kameorvý systém 
   
30.07.2015 / 823kb PROUNION, a.s., Nitra
• Zmluva o poskytnutie služieb na externý manažment projektu PRV 2009-2013 - opatrenie 3.4.2 
   
17.05.2015/ 1465kb Ing. Marta Serenčéšová - audítor SKAU, Šintava
• Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 
   
15.05.2015 / 909kb Ing. Ľubomír Drgo, Lukáčovce
• Zmluva o odčlenení, zlúčení a vytvorení nových parciel, o zámene parciel a o nadobudnutí vlastníckého práva k nim a zmluva o darovaní 
   
25.03.2015 / 3385kb AEGON Životná poisťovňa, a.s., Bratislava
• Rámcova zmluva o spolupráci č. 0117S 
   
25.03.2015 / 518kb Dotácia- Slovenský zväz včelárov
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
25.03.2015/ 545kb Dotácia- OZ Vrbina
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
25.03.2015 / 537kb Dotácia- ŠK Magnus Lukáčovce
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
25.03.2015 / 521kb Dotácia- Poľovnícka spoločnosť Lupol
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
10.03.2015 / 839kb Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
• Zmluva o pripojení odberného elektického zariadenia 
   
19.01.2016 / 837kb Martin Zachar, Lukáčovce 454
• Kúpna zmluva 
   

 

image-101-copy-5.jpg

 

 

ARCHÍV ZMLÚV ZA ROK 2014 (zip.)

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk


DÔLEŽITÉ OZNAMY

Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa v obci Zbehy zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky. Keďže naša obec spadá do pásma dohľadu, v súlade s pokynmi Regionálnej a potravinovej správy v Nitre (č. j. 70/2020/3, v Nitre 09.01. 2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia: VIAC INFO V OZNAMOCH

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVU
Štatistiky

Online: 12
Celkom: 352283
Mesiac: 18482
Deň: 640