Choď na obsah Choď na menu
 

VZN A ŠTATÚT OBCE      SADZOBNÍK POPLATKOV      FORMULÁRE A TLAČIVÁ                           

 

 

 

image-13.jpg

Poplatky za prenájom Kultúrneho domu, vyhlásenie v obecnom rozhlase, kopírovnie, osvedčovanie dokladov, cena vody dodávanej z obecného vodovodu, cintorínske poplatky ...

 

     VYSIELANIE V OBECNOM ROZHLASE  
Vysielanie v obecnom rozhlase za jeden oznam / jednu sprvávu 2 €
Za verejné priestranstvo pri ambulantnom predaji 1,50 €
img_0701.jpg
 
 
     CENY VODY DODÁVANEJ Z OBECNÉHO VODOVODU  
domácnosti 0,66€ /m3
právnické a podnikajúce fyzické osoby 0,73€ /m3
domácnosť, v ktorej žije darca krvi má zľavu z ceny vody 10 %
img_0701.jpg
 
 
     SLUŽBY SPOJENÉ S KOMUNÁLNYM ODPADOM  
vrece na odpad 1,04€ /kus
img_0701.jpg
 
 
     KOPÍROVANIE NA OBECNOM ÚRADE  
jednostranové kopírovanie 0,10€ /strana
obojstranné kopírovanie 0,13€ /dvojstrana
img_0701.jpg
 
 
     OSVEDČOVANIE PODPISU A FOTOKÓPIÍ DOKUMENTOV  
jeden podpis 0,50 €
osvedčenie fotokópie /jedna strana/ 1,50 €
 • Osvedčujeme podľa predloženého originálu dokladu- rodný list, vysvedčenie, diplom, rozhodnutie len s vyznačenou platnosťou
 • Neosvedčujeme fotokópie občianských preukazov, technických preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady
img_0701.jpg
 
 
     JEDNORÁZOVÝ PRENÁJOM KULTÚRNEHO DOMU  
do 3 hodín 10 €
do 5 hodín 17 €
nad 5 hodín (plus 3,50€ za každú ďalšiu začatú hodinu) 17 €
na kary 10 €
na oslavy 50 €
na konanie zábav 70€ + 70€ vratná kaucia
img_0701.jpg
 
 
     CINTORÍNSKE POPLATKY  
prenájom miesta na hrob dieťaťa na dobu 10 rokov 3 €
prenájom miesta na hrob dospelého na dobu 10 rokov 5 €
prenájom miesta na dvojhrob na dobu 10 rokov 10 €
prenájom miesta - hrobka - na obdobie 10 rokov 17 €
poplatok za Dom smútku 6 €
poplatok za katafalk 3,50 €
chladiaci pult 3€/deň
forma 1-hrob 2 €
forma 2-hrob 4 €
vydávanie formy 1 €
img_0701.jpg
 
 
     MIESTNE DANE   
daň za psa  5 /rok
daň za predajné automaty  35  / rok
daň za nevýherné hracie prístroje 35  / rok
daň z bytov za každý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru 0,075€ / rok
miestny poplatok za komunálny odpad na osobu 0,045 / deň
miestny poplatok za drobné stavebné odpady odovzdané na zbernom dvore 0,078 / kg
img_0701.jpg
 
VIAC  INFORMÁCIÍ  O  MIESTNYCH  DANIACH  V  PDF  SÚBORE
   
   
sipo-2017.png

 

 

 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk


DÔLEŽITÉ OZNAMY

Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa v obci Zbehy zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky. Keďže naša obec spadá do pásma dohľadu, v súlade s pokynmi Regionálnej a potravinovej správy v Nitre (č. j. 70/2020/3, v Nitre 09.01. 2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia: VIAC INFO V OZNAMOCH

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVU
Štatistiky

Online: 7
Celkom: 352286
Mesiac: 18474
Deň: 639