Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

......................

 

novinky.jpg
image-26.jpg
 
   
 

 

 

 
   
img_0701.jpgimg_0701.jpg  

11.12.2019

POZVÁNKA

78881554_1017497368609185_8649083322527383552_n.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

08.12.2019

POZVÁNKA

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

07.12.2019

POZVÁNKA

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2019 (štvrtok) o 17,30 hod. v Kultúrnom dome v Lukáčovciach.

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

03.12.2019

POZVÁNKA

78486470_1009212749437647_7483485174701752320_o.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

26.11.2019

DOKUMENTY

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 01.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Návrh k dodatku č.7 k VZN obce č. 02/2013

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lukáčovce

VZN obce Lukáčovce č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN obce Lukáčovce č. 3/2019 o niektorých podmienkach držania a chovu psov na území obce Lukáčovce 

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

21.11.2019

POZVÁNKA

vianocne-omrvinky-a-mikulas-2019.png  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

21.11.2019

POZVÁNKA

pecenie2019.jpg    
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

21.11.2019

POZVÁNKA

trhy-5_page-0001.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

21.11.2019

POZVÁNKA

silvester---pdf-2_page-0001.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

20.11.2019

OZNAM

65937526_896022690756654_3458474732377079808_o.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

19.11.2019

OZNAM

Detské zdravotné stredisko Rišňovce, MUDr. Natália Pristachová oznamuje, že v dňoch 20.,21.,22.11.2019 (streda až piatok) neordinuje.
Zastupuje p. doktorka vo Veľkom Záluží.
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

18.11.2019

OZNAM

Z á p i s n i c a 

zo 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 16. 08.  2019

 

TU

 
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

17.11.2019

OZNAM

Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU LUKÁČOVCE

Informácie

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

17.11.2019

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR

VZOR- Ziadost o vydanie hlasovacieho preukazu- osobne prevzatie

VZOR- Ziadost o vydanie hlasovacieho preukazu- prevzatie splnomocnencom

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

17.11.2019

OZNAM

Farské oznamy na 33. Nedeľu v cezročnom období  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

13.11.2019

OZNAM

Oznámenie o uložení zásielky(.pdf)

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

11.11.2019

POZVÁNKA

OZ Vrbina vás srdečne pozýva na tradičné Vianočné omrvinky, ktoré sa budú konať dňa 7.12. 2019 v kultúrnom dome v Lukáčovciach v čase od 14,00 hod do 18,00 hod.


Záujemcovia o predaj vlastných výrobkov a tovaru môžu nahlásiť svoj záujem do 5. 12. 2019 formou sms na tel. č. 0908 077 655 alebo 0911 135 840. Tešíme sa na vašu účasť.

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

11.11.2019

OZNAM

Oznam o výrube stromov.pdf  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

10.11.2019

OZNAM

Informácia ohľadom prípravy konania otvorených dverí a prípravy na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021

INFORMÁCIE (.pdf)

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

06.11.2019

POZVÁNKA

Martin Bulla v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra organizujú VIANOČNÚ KVAPKU KRVI.


V piatok 13.12.2019 v čase medzi 8. a 11. hodinou v Kultúrnom dome v Lukáčovciach. Potrebné je priniesť si so sebou občiansky preukaz, kartičku poistenca a preukaz darcu krvi. Po odbere dostanete priepustku pre zamestnávateľa, stravný lístok a sladkosť.

Po odbere sa môžete tešiť na občerstvenie, kávu a červené víno.

 

POZVÁNKA (Presmerovanie na sociálnu sieť Facebook)

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

06.11.2019

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR

PRIDANÉ NOVÉ OZNAMY  

- Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácie k možnosti hlasovania poštou + vzor žiadosti 

Dôležité informácie pre voliča

- Oznámenie emailovej adresy obcou Lukáčovce

Všetky oznamy k voľbám TU

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

06.11.2019

OZNAM

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 14.11.2019 (štvrtok) o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Lukáčovciach.

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

30.10.2019

UPOZORNENIE

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách pred cintorínmi v období pred a počas dňa Sviatku všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých.

V TEJTO SÚVISLOSTI ODPORÚČAME OBČANOM:

  1. po zaparkovaní motorového vozidla odporúčame skontrolovať, či sme vozidlo uzamkli;
  2. nenechávať vo vozidle na viditeľnom mieste položené cenné veci a doklady;
  3. pri návšteve cintorína venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam.
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

30.10.2019

OZNAM

Výzva  na  predkladanie  ponúk

 

Novostavba detského ihriska v obci Lukáčovce

PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra

 

 

 

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

30.10.2019

POZVÁNKA

Obecný úrad v Lukáčovciach oznamuje, že dňa 02.11.2019 t.j. v sobotu bude pre občanov a rodákov obce v družstevnom dome otvorená pamätná izba v čase od 15,00 do 18,00 hod.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

30.10.2019

OZNAM

Obec Lukáčovce, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Lukáčovce, vyzýva pozostalých, aby si  zaplatili poplatok za hrobové miesto za neznáme hroby (nie je nám známe kto je tam pochovaný, ale hrob je udržiavaný). 

 

Žiadame, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Lukáčovciach , prípadne  to oznámili emailom na Obec Lukáčovce: obecnyurad@lukacovce.sk

 

V prípade ak nemáte záujem užívať hrobové miesto, písomne to oznámte na obecnom úrade a hrobové miesto bude zrušené.

Výška poplatku:

Jednohrob: 7,50€

Dvojhrob:  15,00€

Detský hrob: 3,00€

 

Tel. 037/ 7829 101

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

29.10.2019

OZNAM

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove hľadá kuchára/ku a opatrovateľa/ku na dlhodobé zastupovanie. Ostatné informácie o pracovných miestach poskytneme priamo v DSS alebo na telefónnom čísle 033 7449587.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

24.10.2019

OZNAM

Detské zdravotné stredisko Rišňovce, MUDr. Natália Pristachová oznamuje, že v piatok 25.10.2019 neordinuje.
Zastupuje p. doktorka vo Veľkom Záluží.
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

24.10.2019

OZNAM

Vedúca obecnej knižnice oznamuje čitateľom, že knižnica bude otvorená v sobotu od 17.00 hod.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

20.10.2019

OZNAM

Obecný úrad oznamuje, že v utorok 22.10.2019 sa uskutoční zber haluzoviny a konárov zo stromov.  Zber sa uskutoční od domu k domu. 

Haluzovinu treba zviazať a vyložiť pred domy v utorok 22.10.2019 ráno.

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

10.10.2019

POZVÁNKA

turnaj.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

10.10.2019

OZNAM

Obec Lukáčovce oznamuje občanovi :

                             meno a priezvisko: Nikola Bužíková

                                       trvalý pobyt: Lukáčovce

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti .PDF

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

10.10.2019

OZNAM

Obec Lukáčovce oznamuje občanovi :

                             meno a priezvisko: Nikola Solnicová

                                       trvalý pobyt: Lukáčovce

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti .PDF

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

07.10.2019

POZVÁNKA

OZ Vrbina Vás srdečne pozýva na krojovanú hodovú veselicu v piatok, 11. 10. 2019 v kultúrnom dome o 20,00 hod. Vstup v kroji alebo v spoločenskom oblečení. Vstupné 10 eur. V cene je víno, káva, pagáče, štrúdľa. Môžete sa tešiť na dobrú zábavu a bohatú tombolu. Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 0908 077 655  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

30.09.2019

OZNAM

Vážení občania, informujeme Vás, že dňa 01.10.2019 (t.j. utorok) bude prebiehať v našej obci zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu, ktorý je potrebné vyložiť na 07.00 hod. pred bránu.

(Medzi nebezpečný odpad patrí: biela technika, čierna technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia, batérie, akumulátory, žiarivky, halogénové svietidlá, obaly z farieb, obaly z postrekov, staré PC, tlačiarne, tlačiarenské farby, lepidlá a farby.)

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

22.09.2019

OZNAM

Obec Lukáčovce oznamuje občanovi :

                             meno a priezvisko: Ivan Srnec

                                       trvalý pobyt: Lukáčovce

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti .PDF

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

19.09.2019

OZNAM

Detské zdravotné stredisko Rišňovce, MUDr. Natália Pristachová oznamuje, že v dňoch 20.9.2019 a 23.9.2019 neordinuje. Zastupuje p. doktorka vo Veľkom Záluží.
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

17.09.2019

OZNAM

Obec Lukáčovce oznamuje občanovi :

                             meno a priezvisko: Dominika Maráková

                                       trvalý pobyt: Lukáčovce

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti .PDF

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

16.09.2019

OZNAM

kontajner.pngOÚ oznamuje občanom, že tri kontajnery na jesenné upratovanie- /veľkoobjemové kontajnery/ budú pristavené v stredu 18.9.2019 od 11.00 hod. na obvyklých miestach /pri kaštieli, pri Hasičskej zbrojnici a pri moste /. Odvezené budú  na druhý deň t.j. vo štvrtok ráno.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

16.09.2019

OZNAM

Vedúca poštového úradu oznamuje občanom, že zajtra (t.j. 17.09.2019) bude pošta z prevádzkových dôvodov otvorená len do 9.hodiny.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

15.09.2019

OZNAM

65937526_896022690756654_3458474732377079808_o.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

15.09.2019

OZNAM

Z dôvodu konania Medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska bude v dňoch 20.,21.9.2019 obmedzená autobusová doprava niektorých liniek.

 

20.9.2019

20.png

21.9.2019

21.png

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

06.09.2019

OZNAM

Vážení obyvatelia obce Lukáčovce.


Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín realizácií cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:

 

• 11.9.2019 (streda):  Svätomartinská, Argentínska, JurajFándlyho
• 12.9.2018 (štvrtok) :  Na Tŕnie, Hlavná ŠportováStanovište, Farská
• 13.9.2018 (piatok) :  Osada, Za Humnami, Uličky

 

 

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

 

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

 

Kontakt: 0904527463

 

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

29.08.2019

OZNAM

Z dôvodu čerpania dovolenky sa dňa 30.08.2019 na Obecnom úrade v Lukáčovciach neúraduje.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

26.08.2019

OZNAM

Vedúca poštového úradu oznamuje, že pošta bude v stredu 28.8.2019 a v piatok 30.8.2019 celý deň zatvorená.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

13.08.2019

OZNAM

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 16.08.2019 (piatok) o 19,00 hod. v Kultúrnom dome v Lukáčovciach.

 

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

08.08.2019

OZNAM

Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje, že v dňoch od 12.08.2019 - 23.08.2019 nebude ordinovať. Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

06.08.2019

OZNAM

ZS Alekšince p. MUDr. Prosnanová Andrea, oznamuje občanom, že dňa 8.8.2019 /štvrtok/ nebude ordinovať.

V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Hippová Lucia, Nitra - Klokočina.

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

05.08.2019

OZNAM

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

27.07.2019

OZNAM

Vážení občania, z dôvodu nepriaznivého počasia sa súťažná časť GULÁŠ CUPU ruší. 
Všetkých Vás pozývame na guláš a palacinky a o 19:00 hod. zahrá do dobrej nálady hudobná skupina ONTARIO. Guláš a zábava bude v pripravených stanoch v areáli ŠK Magnus.
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

22.07.2019

OZNAM

Oznamujeme občanom, že lekárka pre dospelých p. MUDr. Prosnanová zajtra t.j. utorok 23.7.2019 neordinuje. Nebudú sa vykonávať ani odbery krvi. Vyšetrenia o odbery sú preložené na štvrtok.
 
V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Hippová Lucia, Nitra - Chrenová
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg  

17.07.2019

OZNAM

Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje, že od 22.07.2019 - 02.08.2019 nebude ordinovať. Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg  

17.07.2019

OZNAM

Oznamujeme občanom, že lekárka pre dospelých bude zajtra t.j.18.7.2019 (štvrtok) ordinovať v Rišňovciach od 13,00 hodiny.
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg  

08.07.2019

POZVÁNKA

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg  

28.06.2019

POZVÁNKA

64469096_2495894513971569_4918076023112728576_o.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

26.06.2019

OZNAM

Vedúca poštového úradu oznamuje, že pošta bude zajtra (27.6.2019) celý deň zatvorená.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

26.06.2019

OZNAM

Zdravotné stredisko Alekšince, p.Dr. Prosnanová oznamuje, že zajtra 27.6.2019 bude ordinovať od 13.00 do 16.00 hod.
/Kto má naplánované odbery- tie sa robia od 7.30 do 9.00hod/
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

25.06.2019

OZNAM

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2019 (štvrtok) o 19,00 hod. v Kultúrnom dome v Lukáčovciach.

 

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

23.06.2019

PRACOVNÁ PONUKA

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove hľadá opatrovateľku do zariadenia. Bližšie informácie osobne v zariadení alebo na telefónnom čísle 0905 509726.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

23.06.2019

OZNAM

Vedúca pošty oznamuje, že pošta je zajtra (pondelok) zatvorená.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

19.06.2019

OZNAM

Martin Bulla v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra organizujú dobrovoľné darovanie krvi.


V piatok 28.06.2019 v čase medzi 8. a 11. hodinou v Kultúrnom dome v Lukáčovciach. Potrebné je priniesť si so sebou občiansky preukaz, kartičku poistenca a preukaz darcu krvi. Po odbere dostanete priepustku pre zamestnávateľa, stravný lístok a sladkosť.

Po odbere sa môžete tešiť na občerstvenie, kávu a červené víno.

 

POZVÁNKA: https://www.facebook.com/events/449018592572500/

 
     

 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk


DÔLEŽITÉ OZNAMY

---

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVUŠtatistiky

Online: 8
Celkom: 328012
Mesiac: 18255
Deň: 663