Choď na obsah Choď na menu
 

VZN A ŠTATÚT OBCE     SADZOBNÍK POPLATKOV      FORMULÁRE A TLAČIVÁ                           

 

 

 

  • ŠTATÚT OBCE  /TU/

 

 

 

 

image-10.jpg

           
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Lukáčovce na 1. polrok 2020  
pdf-icon.png   NÁVRH      
    img_0701.jpg
26.11.2019
     
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE- Dodatok č. 7 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce  
pdf-icon.png   NÁVRH      
    img_0701.jpg
26.11.2019
     
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o niektorých podmienkach držania a chovu psov na území obce Lukáčovce  
pdf-icon.png   NÁVRH      
    img_0701.jpg
26.11.2019
     
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce v roku 2019.  
pdf-icon.png   NÁVRH      
    img_0701.jpg
26.11.2019
     
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE- č. 1 /2019 o výške príspevku na stravovanie v školskej jedálni ZŠsMŠ Lukáčovce  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
07.07.2019
16.08.2019    
           
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Lukáčovce na 2. polrok 2019  
pdf-icon.png   NÁVRH      
    img_0701.jpg
06.06.2019
     
           
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Lukáčovce na 1. polrok 2019  
pdf-icon.png   NÁVRH      
    img_0701.jpg
02.12.2018
     
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE- Dodatok č. 6 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce  
pdf-icon.png   NÁVRH      
    img_0701.jpg
27.11.2018
     
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 05/2017 upravujúce nájom nájomných bytov obce Lukáčovce.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
28.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE- Dodatok č. 5 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce  
pdf-icon.png   DODATOK SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Lukáčovce na 1. polrok 2018  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 3/2017 o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce v roku 2018.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektonických služieb.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ                          
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Lukáčovce.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územy obce Lukáčovce v roku 2017.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 2 / 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení - školský klub detí a zariadenie školského stravovania - so sídlom na území obce Lukáčovce s účinnosťou od 1. januára 2017.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 2/2016 o zásadoch tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce v roku 2016.  
pdf-icon.png     SCHVÁLENÉ    
      img_0701.jpg
 
   
           
           
HARMONOGRAM SPLÁTOK SIPO v roku 2011 za ODPAD podľa počtu osôb v domácnosti pripravený na základe VZN obce Lukáčovce č. 5/2010 § 13 ods. 5. Sadzba poplatku je 0,04 € na osobu na deň.  
pdf-icon.png     SCHVÁLENÉ    
      img_0701.jpg
 
   
           

 

 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk


DÔLEŽITÉ OZNAMY

Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa v obci Zbehy zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky. Keďže naša obec spadá do pásma dohľadu, v súlade s pokynmi Regionálnej a potravinovej správy v Nitre (č. j. 70/2020/3, v Nitre 09.01. 2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia: VIAC INFO V OZNAMOCH

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVU
Štatistiky

Online: 15
Celkom: 352883
Mesiac: 18311
Deň: 476