Choď na obsah Choď na menu
 

INFORMÁCIE O OBCI   HISTÓRIA    FOTOALBUM   ZAUJÍMAVOSTI    ŠTATISTIKY                           

 

 

poloha-obce.jpg

130181684.jpg

Obec Lukáčovce leží v severozápadnej časti okresu Nitra na rozhraní Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nachádza sa cca 15 km vzdušnej vzdialenosti severozápadne od Nitry a cca 11 km vzdušnej vzdialenosti od Hlohovca východo-juhovýchodným smerom. Lukáčovce susedia s obcami Pastuchov, Alekšince, Rišňovce, Nové Sady, Andač a Zbehy, avšak štátnymi cestami sú spojené len s Alekšincami a Pastuchovom. 

Katastrálne územie predstavuje 16 837 369 m² (takmer 17 km²). Obec Lukáčovce, s nadmorskou výškou 149 až 234 m n. m., sa nachádza v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v hlavnej doline dolného toku potoka Blatina. Oblasť má nížinnú klímu, s miernou inverziou teplôt. Je suchá až mierne suchá, prevažne teplá, s priemernými ročnými zrážkami 650 – 700 mm. Široká dolina potoka Blatina je orientovaná v smere zhruba severozápad – juhovýchod. Celkový ráz prírodného prostredia v Lukáčovciach je veľmi priaznivý pre poľnohospodárstvo.

17972326_1288366404532821_813444188141508682_o.jpgLukáčovce sa nachádzajú na území mikroregiónu Radošinka, ktorého obce sa združujú v OZ Radošinka. Členmi OZ je 30 obcí nachádzajúcich sa na území okresov Nitra a Topoľčany. 

Medzi dôležité dokumenty patria stratégie v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, ktorých úlohou je podporiť zachovávanie, zveľaďovanie a využívanie kultúrneho dedičstva, kultúry a identity. Jedným za takých dokumentov je aj Stratégia miestneho rozvoja OZ Radošinka 2014-2020 

 

 

obyvatelstvo.jpg 

Počet obyvateľstva v jednotlivých obciach aj v celej republike sa neustále mení. Jedným z dôvodov je prirodzený úbytok alebo nárast obyvateľstva, ktorý je ovplyvnený rozdielom medzi počtom narodených a zomrelých. Druhý dôležitý faktor je pohyb obyvateľstva, jeho štatistickým ukazovateľom je rozdiel medzi počtom prisťahovaných a odsťahovaných ľudí. Lukáčovce, prirodzene, netvoria žiadnu výnimku. Na rozbor úplne najjednoduchších demografických ukazovateľov máme k dispozícii základné údaje za roky 1996 až 2013, teda za 18 rokov. Počet žien v pomere k počtu mužov je dlhodobo vyvážený. 

vyvoj-obyvatelstva.png

Pritom podiel počtu žien mierne prevažuje, pretože sa pohybuje v rozpätí medzi 51 až 53 percentami. V tomto období bol počet obyvateľov obce do roku 2003 ustálený, mierne kolísal tesne nad hodnotou 1000 tu žijúcich ľudí. Potom došlo k prudkému nárastu obyvateľstva až na 1162 evidovaných občanov v roku 2008. Neskôr zaznamenávame výkyv v trende s úbytkom na počet 1108 obyvateľov v roku 2011. Odvtedy dochádza k opätovnému nárastu, k 31. decembru 2013 žilo v Lukáčovciach 1149 zaregistrovaných občanov.

Zlomový rok 2004 je zároveň rokom, kedy sa do bytoviek v strede obce začali sťahovať prví nájomníci. Nárast obyvateľstva dokladá, že nedošlo len k vnútornej migrácii, čiže prenájmom si otázku bývania neriešili len našinci, ale aj k migrácii vonkajšej, teda do novostavieb sa nasťahovali aj ľudia z iných obcí a miest. Istý vplyv na nárast obyvateľstva má aj relatívna dostupnosť hypotekárnych úverov. Ľudia si u nás kupujú nevyužívané domy, upravujú ich a následne sa do nich sťahujú.

 

kultura.jpg 

Jednou znajaktívnejších organizácií v obci je Občianske združenie Vrbina, ktoré vzniklo vroku 2013 zapísaním do registra Ministerstva vnútra. Je to mimovládne nepolitické združenie fyzických a právnických osôb. Cieľom združenia je zbierať, uchovávať, spracovávať a reprezentovať históriu obce, vyvíjať činnosti v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a výchovy detí a mládeže, oživiť tradície, podporovať aktivity na rozvoj komunitného a regionálneho rozvoja, spolupracovať s ostatnými záujmovo príbuznými organizáciami. V súčasnosti má združenie 14 členov, z toho predsedníctvo tvorí 5 členov. Združenie je financované členskými a dobrovoľnými príspevkami, dotáciami od obce a príspevkami od sponzorov. OZ Vrbina nemá vlastné priestory, preto využíva na svoju činnosť obecné. Združenie sa podieľa na organizovaní značnej časti podujatí v obci a reprezentuje obec na rôznych podujatiach a výstavách V rámci kultúrneho života sa v obci organizujú rôzne zaujímavé podujatia pri príležitosti osláv Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, vianočné posedenia Jednoty dôchodcov a iné. Od roku 2011 sa každoročne koná v priestoroch kultúrneho domu Fašiangový ples pod záštitou starostu obce. Na konci fašiangového obdobia tohto roku už štvrtý krát dedinou prechádzal sprievod masiek sprevádzaný hudbou. Sprievod už tradične končí v kultúrnom dome obradom symbolického pochovávania basy a posedením s občerstvením. Dievčatá a chlapci vo veku od 15 do 20 rokov sa rozhodli nadviazať na divadelnú tradíciu obce a v marci 2012 sa predstavili divadelnou hrou Ženský zákon. Mládež zachováva aj tradíciu stavania májov v predvečer prvého mája. Iba v rokoch 2004 až 2006 nestál v obci ani jeden tradičný máj. 

dsc00474.jpgdivadlo1.jpg

Základná škola v spolupráci s obecným úradom pripravuje každoročne kultúrny program k významným dňom a udalostiam v obci. Pri základnej škole je aj elokované pracovisko nitrianskej Tralaškoly s dvomi odbormi. Deti z obce takto nemusia dochádzať do Nitry a navštevujú výtvarný a tanečný odbor priamo v obci. Výtvarný odbor pod vedením výtvarníčky Soni Mrázovej pracuje od roku 2011 a žiaci každoročne pripravujú výstavu svojich prác. 

Významnou kultúrnou inštitúciou v Lukáčovciach je obecná knižnica. Dnes nevieme zistiť, kedy presne knižnica vznikla, ale je isté, že bola činná s niekoľkými prestávkami. Situácia sa ustálila v roku 1983, odvtedy knižnica funguje nepretržite. Počas svojej existencie bola niekoľkokrát presťahovaná, v súčasnosti sídli v priestoroch obecnej školy, kam sa presťahovala v roku 2007. V jej priestoroch sa organizovali výstavy slovenského ľudového odevu v miniatúrach, besedy so spisovateľmi, čítanie rozprávok a iné. 

V obci pôsobí hudobná skupina LuSaKo, ktorá sa prezentuje hlavne gospelovou a country hudbou. Kultúrne a spoločenské akcie však podporuje aj ľudovými piesňami. V roku 2011 vydala svoje prvé o ciálne CD. Dielňu úžitkovej a dekoratívnej keramiky nájdeme v obci u pani Viery Fusekovej. V obci žije a pracuje aj výtvarníčka Soňa Mrázová. Pre chorobu, žiaľ, musel ukončiť svoju umeleckú prácu výtvarník Michal Krásny, ktorý tiež žije v našej obci. Zaujímavej záľube sa venuje pán Rastislav Bellovič, ktorý šije miniatúry slovenského ľudového odevu rôznych regiónov Slovenska.

V obci aktívne pôsobí poľovnícke združenie, ktoré vzniklo v roku 1945. Počas svojho vývoja bolo niekoľkokrát zlúčené s poľovníckymi združeniami okolitých obcí - Alekšince, neskôr aj Rišňovce, dnes hospodári samostatne pod názvom Poľovná spoločnosť Lupol. Úlohou poľovníkov je nielen lov, ale aj starostlivosť o zver. Budujú kŕmidlá, posedy, vysádzajú stromy, kríky a prikrmujú zver. 

 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk


DÔLEŽITÉ OZNAMY

Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa v obci Zbehy zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky. Keďže naša obec spadá do pásma dohľadu, v súlade s pokynmi Regionálnej a potravinovej správy v Nitre (č. j. 70/2020/3, v Nitre 09.01. 2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia: VIAC INFO V OZNAMOCH

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVU
Štatistiky

Online: 13
Celkom: 349112
Mesiac: 18387
Deň: 500