Choď na obsah Choď na menu
 

VZN A ŠTATÚT OBCE     SADZOBNÍK POPLATKOV      FORMULÁRE A TLAČIVÁ                           

 

 

 
 

image-11.jpg

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA PRE STAVBU

-  (§ 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

  img_01.png   word.jpg-c200.jpeg
         
ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

- fyzické osoby  ( § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú ustanovenia stav. zákona)

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA- STAVBY PRE PODNIKANIE

- fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných podm. a právnické osoby  (§ 8 vyhlášky.č. 453/00Z.z.)

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA O ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM

- § 68 SZ   (§ 11 vyhlášky.č. 453/2000Z.z.)

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

ŽIADOSŤ O DODATOČNÉ POVOLENIA (ROZOSTAVANEJ- DOKONČENEJ) STAVBY

- primerane § 3, § 8; § 9; u rozostavanej stavby + § 17 u dokončenej stavby vyhl.č.453/2000 Z.z.

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         
ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA TERÉNNYCH ÚPRAV

 - (§ 12 vyhlášky.č. 453/00Z.z.)

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

 - fyzické osoby  ( § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú ustanovenia stav. zákona)

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

-fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov a právnické osoby ( § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ) 

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA STAVBY

 - fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov a právnické osoby ( § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou   sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ) 

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA- PREDČASNÉ UŽÍVANIE ČASTI STAVBY AJ PRED ODOVZDANÍM A PREVZATÍM VŠETKÝCH DODÁVOK STAVBY

- fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov a právnické osoby ( § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona )

 

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

NÁVRH NA VYDANIE POVOLENIA ZMENY UŽÍVANIA STAVBY- KTORÁ NIE JE SPOJENÁ SO ZMENOU STAVBY

- ( § 21 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou   sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ) 

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

ŽIADOSŤ O POTVRDENIE DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY ALEBO ZJEDNODUŠENEJ DOKUMENTÁCIE STAVBY S POTVRDENÍM EXISTENCIE STAVBY A JEJ ÚČELU

( viď poučenie na druhej strane ) - § 104 stavebného zákona;

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY

   ( § 24 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou   sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ) 

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

DOPLNENIE PODANIA PO PRERUŠENÍ KONANIA

- doplnenie podania po prerušení územného-stavebného-kolaudačného-iného konania na odd. stavebného poriadku

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         
VYJADRENIE VLASTNÍKA SUSEDNEJ NEHNUTEĽNOSTI   img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         
ČESTNÉ PREHLÁSENIE   img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         
         

 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk


DÔLEŽITÉ OZNAMY

Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa v obci Zbehy zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky. Keďže naša obec spadá do pásma dohľadu, v súlade s pokynmi Regionálnej a potravinovej správy v Nitre (č. j. 70/2020/3, v Nitre 09.01. 2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia: VIAC INFO V OZNAMOCH

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVU
Štatistiky

Online: 12
Celkom: 352283
Mesiac: 18482
Deň: 640