Choď na obsah Choď na menu
 

Všetky informácie na jednom mieste.

article preview

co-su-parlamentne-volby-sr.jpg

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU. 

 

Dobrý deň,

 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z.

voľby do Európskeho parlamentu

a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo dnes (4. 2. 2019) uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (zasielame v prílohe).

Upozorňujeme Vás na splnenie úlohy podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. zverejniť na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho máte zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny.

Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?ep-vzory1

Súčasne pripomíname, že podľa § 21 ods. 2 citovaného zákona majú obce do 14. februára 2019 povinnosť zaslať voličom - občanom iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom v obci informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku (viď. usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30.1.2019). 

 

ROZHODNUTIE (pdf.)

 

 
img_0701.jpg
img_0701.jpg
 
 
22.04.2019
 

Obec Lukáčovce v dňoch 23.04. až 30.04.2019 do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 hod. do 22,00 hod. v „ Družstevnom dome“  v Lukáčovciach, ulica hlavná súp. č. 457.

 

     Občania, ktorí sa nemôžu z vážnych zdravotných dôvodov  dostaviť v deň volieb do volebnej miestnosti, môžu požiadať vykonať tento volebný akt do prenosnej volebnej schránky  na Obecnom úrade  (telefonicky : č. tel. 037/78729101, elektronickou poštou: obecnyurad@lukacovce.sk, prípadne prostredníctvom inej osoby) najneskôr v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu (č. tel. 0901 782 910) v zozname voličov ktorej je zapísaný.

 

 

 

img_0701.jpg
img_0701.jpg
 
 
03.04.2019
 

Obec Lukáčovce vymedzuje miesto na vylepovanie volebných plagátov kandidujúcich politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu

 

OZNAM

 

img_0701.jpg
img_0701.jpg
 
 
24.03.2019
 

Obec  Lukáčovce  zverejňuje emailovú adresu:

1. na doručenie oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa  25.05.2019

2. na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 obecnyurad@lukacovce.sk

 
img_0701.jpgimg_0701.jpg
 
 
05.02.2019
 
Oznam k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019. 
 
img_0701.jpg

img_0701.jpg

 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk


DÔLEŽITÉ OZNAMY

Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa v obci Zbehy zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky. Keďže naša obec spadá do pásma dohľadu, v súlade s pokynmi Regionálnej a potravinovej správy v Nitre (č. j. 70/2020/3, v Nitre 09.01. 2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia: VIAC INFO V OZNAMOCH

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVU
Štatistiky

Online: 19
Celkom: 352853
Mesiac: 18299
Deň: 470