Choď na obsah Choď na menu
 

FAKTÚRY   ZMLUVY   OBJEDNÁVKY   VER. OBSTARÁVANIE   HOSPODÁRENIE  

 

 

 

 
 
         
19.01.2018 / 497kb Obec Bojničky   19.01.2018 / 320kb Pierott, n.o.
 Zmluva o spolupráci   • Darovacia zmluva
         
19.01.2018 / 2620kb Západoslovenská distribučná, a.s.   08.11.2017 / 1 115kb Audit Partners Alliance s.r.o.
 Zmluva o zriadení vecných bremien   • Zmluva o poskytovaní auditor. služieb
         
11.10.2017 / 730kb Ministerstvo vnút. Slovenskej repub.   31.07.2017 / 551kb Ľubomír Bellovič
• Darovacia zmluva   • Kúpna zmluva
         
21.07.2017 / 846kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   21.07.2017 / 865kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
• Dodatok č. 3 Kultúrny dom   • Dodatok č. 3 Obecný Úrad
         
21.07.2017 / 866kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   21.07.2017 / 855kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
• Dodatok č. 3 byty 23   • Dodatok č. 3 byty 15
         
21.07.2017 / 872kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   20.07.2017 / 469kb Mgr. Eva Gubišová
• Dodatok č. 1   • Mandátna zmluva
         
12.07.2017 / 129kb Ľubomír Bellovič   06.07.2017 / 176kb TOPSET Solutions s.r.o.
• Schválenie predaja   • Zmluva o aktualizácií programov
         
06.07.2017 / 3580kb O2 Slovakia, s.r.o.   06.07.2017 / 3084kb Slovenská agentúra život. prostredia
• Nájomná zmluva s O2   • Poskytnutie podpory z Environmntálneho fondu
         
06.07.2017 / 176kb Nitriansky samosprávny kraj   19.06.2017 / 432kb Ing. arch. Janka Privalincová
• Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry   • Zmluva o dielo- Rekonštrukcia MŠ
         
08.06.2017 / 781kb vmdesign2 s.r.o.   04.05.2017 / 178kb JUDr. Marta Botková
• Zmluva o dielo- Oprava verej. priestranstiev     • Notársky úrad
         
29.03.2017 / 180kb Obec Lukáčovce   16.03.2017 / 810kb Pavol Krasko
• Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017   • Kúpna zmluva
                                      
02.03.2017 / 611kb Róber Kollár   29.01.2017 / 647kb Západoslovenská distribučná, a.s.
• Zmluva o dielo- Oprava strechy   • Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
         

 

 

 

image-101-copy-12.jpg

 

 

 
image-101-copy-3.jpg

 

 

 21.12.2016 / 821kb Spoločnosť Zlatý Vek
 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 
   
09.12.2016 / 814kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
 Dodatok č. 1 k zmluve o úvere
   
 09.12.2016 / 1850kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
 Zmluva o zriadení záložného práva
   
 30.11.2016 / 61kb Ing. František Horník
• Hlavný kontrolór obce Lukáčovce 
   
 18.11.2016 / 37kb Ján Lörinc, Alekšince
• Nájomná zmluva 
   
 02.11.2016 / 5300kb Ing. Marta Serenčešová
• Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 
   
 26.10.2016 / 339kb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 
• Zmluva o pripojení k informačnému systému 
   
 13.10.2016 / 209kb Obec Lukáčovce, Obecný Úrad Lukáčovce
 Zmluva o poskytnovaní právnych služieb 
   
 16.08.2016 / 184kb Rímsko- katolícka cirkev Farnosť Lukáčovce
• Nájomna zmluva s Obcou Lukáčovce a Farnosťou Lukáčovce 
   
 18.07.2016 / 355kb Nitriansky samosprávny kraj
• Zmluva č. 194/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 
   
 18.07.2016 / 355kb Nitriansky samosprávny kraj
• Zmluva č. 197/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 
   
 06.07.2016 / 1400kb Prima Banka Slovensko, a.s.
• Dodatok k zmluve 
   
 04.07.2016 / 511kb Ing. Ľubomír Drgo, Lukáčovce
• Zmluva o odčlenení, zlúčení, vytvorení, zámene parciel a o nadobudnutí vlastníckého práva k nim a zmluva o darovaní 
   
 05.05.2016 / 2100kb DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
• Zmluva o elekronickej komunikácií a iných elektorinických služieb 
   
 28.04.2016 / 3290kb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
• Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených u verejných zamestnávatelov 
   
 01.04.2016 / 524kb Dotácia-Slovenský zväz včelárov
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016 
   
 01.04.2016 / 573kb Dotácia- OZ Vrbina
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016 
   
 01.04.2016 / 260kb Dotácia-ŠK Magnus
 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016 
   
 16.03.2016 / 829kb Stanislav Bosák, Lukáčovce 33
• Kúpna zmluva 
   
 01.03.2016 / 453kb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
• Dodatok č. 2 k zmluve 
   
 26.02.2016 / 929kb ADAM - STAV Zbehy, s.r.o.
• Rámcova zmluva na uskutočnenie stavebných prác a údržieb 
   
 08.02.2016 / 1207kb Ivan Dian, Lukáčovce 414
• Nájomná zmluva č. 1/2016 
   
 18.01.2016 / 802kb Ľubomír Bellovič, Lukáčovce 1
 Kúpna zmluva 
   
   

 

image-101-copy-4.jpg

 

 

18.12.2015 / 226kb Slovenský plynárenský priemysel, s.s., Bratislava
• Spolupráca pri zabezpečovaní marketingových aktivít 
   
07.12.2015/ 871kb Slovenský plynárenský priemysel, s.s., Bratislava
• Zmluva o dodávke plynu 
   
27.10.2015 / 1008kb CESTA A STAVBY, s.r.o. Nitra
• Rámcova zmluva na uskutočnenie stavebných prác 
   
20.10.2015 / 990kb ZSE Energia, a.s., Bratislava
• Dodatok Ponuka E.Benefit 
   
24.09.2015 / 3823kb Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava
• Poskytnutie finančného príspevku na kamerový systém 
   
14.08.2015 / 829kb COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
• Kúpna zmluva 
   
07.08.2015 / 1821kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
• Zmluva o bežnom účte UniCredit Banka 
   
07.08.2015 / 1920kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
• Zmluva o poskytovaní elektronického bankovníctva 
   
07.08.2015 / 2420kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
• Zmluva o úvere č. 000733/SB/2015 
   
30.07.2015 / 1443kb VENRON, s.r.o., Nitra
• Zmluva o dielo- kameorvý systém 
   
30.07.2015 / 823kb PROUNION, a.s., Nitra
• Zmluva o poskytnutie služieb na externý manažment projektu PRV 2009-2013 - opatrenie 3.4.2 
   
17.05.2015/ 1465kb Ing. Marta Serenčéšová - audítor SKAU, Šintava
• Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 
   
15.05.2015 / 909kb Ing. Ľubomír Drgo, Lukáčovce
• Zmluva o odčlenení, zlúčení a vytvorení nových parciel, o zámene parciel a o nadobudnutí vlastníckého práva k nim a zmluva o darovaní 
   
25.03.2015 / 3385kb AEGON Životná poisťovňa, a.s., Bratislava
• Rámcova zmluva o spolupráci č. 0117S 
   
25.03.2015 / 518kb Dotácia- Slovenský zväz včelárov
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
25.03.2015/ 545kb Dotácia- OZ Vrbina
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
25.03.2015 / 537kb Dotácia- ŠK Magnus Lukáčovce
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
25.03.2015 / 521kb Dotácia- Poľovnícka spoločnosť Lupol
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
10.03.2015 / 839kb Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
• Zmluva o pripojení odberného elektického zariadenia 
   
19.01.2016 / 837kb Martin Zachar, Lukáčovce 454
• Kúpna zmluva 
   

 

image-101-copy-5.jpg

 

 

21.12.2016 / 223kb COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
 Nájomna zmluva č. 39/2014 o nájme prevádzkovej jednotky Lukáčovce 
   
21.12.2016 / 223kb COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
• Zmluva č. KZ 4/2014 o uzatvorení budúcej zmluvy podľa § 50a Občianského zákonika 
   
21.12.2016 / 223kb Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska
• Dodatok č. 7 k Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.7.2004 
   
21.12.2016 / 223kb Marián Líška Agentúra Liob, Lužianky 53
• Zmluva o poskytovaní stravovania 
   
21.12.2016 / 223kb ELMOB, s.r.o., Lukáčovce 216
• Servisná zmluva 1512/2014 
   
21.12.2016 / 223kb PROUNION, a.s., Nitra
• Zmluva o poskytovaní služieb 
   
21.12.2016 / 223kb Miroslav Varga Elektro-plyn Therm, Alekšince 346
 Zmluva o servisných službách 
   
21.12.2016 / 223kb Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina
• Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy (A) 
   
21.12.2016 / 223kb Dotácia- ŠK Magnus Lukáčovce
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2014 
   
21.12.2016 / 223kb Obchodná akadémia, Nitra
 Zmluva o vykonávaní odbornej odbornej praxe žiakov OA 
   
21.12.2016 / 223kb Krajinno-architektonické úpravy obce Lukáčovce- II. Etapa
• Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900067 
   
21.12.2016 / 223kb Osadenie autobusových zastávok v obci
• Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900064 
   
21.12.2016 / 223kb Viacúčelové ihrisko Lukáčovce
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900063 
   
21.12.2016 / 223kb Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
• Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecných bremien 
   
21.12.2016 / 223kb Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
• Dodatok č. 2 k zmluve o aktualizácií programov 
   
21.12.2016 / 223kb Techem, spol. s.r.o., Bratislava
• Zmluva o spracúvaní osobných údajov 
   
21.12.2016 / 223kb Dotácie- Slovenský zväz včelárov
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2014 
   
21.12.2016 / 223kb Dotácie- Poľovnícke združenie Lupol
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2014 
   
21.12.2016 / 223kb Dotácie- ŠK Magnus Lukáčovce
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2014 
   
21.12.2016 / 223kb Dotácie- OZ Vrbina
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2014 
   
21.12.2016 / 223kb Domov dôchodcov, Močenok
• Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 
   
21.12.2016 / 223kb Marián Cok, Lukáčovce
• Kúpna zmluva 

 

image-101-copy-5.jpg

 

 

05.12.2013 / Slovenský plynárenský priemysel, s.s., Bratislava
• Zmluva o zriadení vecných bremien      príloha 1     príloha 2     príloha 3     príloha 4
   
29.11.2013 / 1021kb Marián Cok., Lukáčovce
• Kúpna zmluva 
   
29.11.2013 / 1173kb Ing. Marta Serenčéšová - audítor SKAU, Šintava
• Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
   
25.11.2013 / 1546kb Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
• Kúpna zmluva 
   
16.11.2013 / 598kb Dotácie- ŠK Magnus Lukáčovce
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2013
   
16.11.2013 / 577kb Dotácie- Poľovnícke združenie Lupol
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2013
   
16.11.2013 / 575kb Dotácie- Slovenský zväz včelárov
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2013
   
08.11.2013 / 110kb Slovenská Sporiteľňa, a.s., Bratislava
• Dodatok 2 k zmluve o úvere 282 / AUOC / 2012
   
30.10.2013 / 431kb Ján Lörinc, Alekšince
• Nájomná zmluva
   
11.10.2013 / 137kb ZSE Energia a.s., Bratislava
• Dodatok k zmluve
   
10.10.2013 / 458kb PROUNION, a.s., Nitra
 Zmluva o dielo- Rozvoj vidieka 2007-2013 
   
10.10.2013 / 852kb ENERMONT, s.r.o., Bratislava
 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
   
09.10.2013 / 2881kb TERRA Design, s.r.o., Nitra
 Zmluva o dielo- Krajinno-architektonické úpravy obce II. etapa          Rozpočet 
   
09.10.2013 / 608kb AG STAVBET, s.r.o., Topolčany
 Zmluva o dielo- Autobusové zastávky
   
16.09.2013 / SportReal Nitra, s.r.o., Nitra
 Zmluva o dielo- Viacúčelové ihrisko     Výmer prác a rozpočet       Harmonogram výstavby 
   
30.07.2013 / 526kb OZ Mikroregión RADOŠINKA, Zbehy
 Zmluva o nenávratnej finančnej výpomoci uzatvorená podľa Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
   
16.07.2013 / 184kb Juraj Hanák, Lukáčovce
 Darovacia zmluva
   
14.07.2013 / 93kb Nitrianské komunálne služby, s.r.o., Nitra
 Dodatok k zmluve
   
19.06.2013 / 141kb Veolia Transport Nitra, a.s., Nitra
 Dodatok 3 k zmluve
   
30.04.2013 /  Nitriansky samosprávny kraj, Nitra
 Dotácia na podporu športu       Dotácia na podporu kultúry
   
30.04.2013 / 754kb Úrad práce, socialných vecí a rodiny, Nitra
 Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení pred povodňami
   
08.04.2013 / 309kb Slovenská Sporiteľňa, a.s., Bratislava
• Dodatok 1 k zmluve o úvere 282 / AUOC / 2012
   
05.04.2013 / 333kb Slovenský Vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany
 Zmluva o dielo- Čistenie vodného toku Blatina
   
13.02.2013 / 377kb ARDSYSTÉM, s.r.o., Žilina
 Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov
   
30.01.2013 / 122kb TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava
 Dodatok č. 1 k Zmluve č. A/1314/11/2008
   
30.01.2013 / 142kb Veolia Transport Nitra, a.s., Nitra
 Dodatok č. 2 k Zmluve
   
28.01.2013 / 66kb Nitrianské komunálne služby, s.r.o., Nitra
 Darovacia zmluva
   
   

 

 

 

 

 

 

 
 DNES

Meniny na web

Počasí na webPočasí na webPočasí na web

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Zmena ordinačných hodín Všeobecného lekára pre dospelých v Alekšinciach od 1.1.2018.

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVUŠtatistiky

Online: 8
Celkom: 50420
Mesiac: 9127
Deň: 272