Choď na obsah Choď na menu
 

FAKTÚRY   ZMLUVY   OBJEDNÁVKY   VER. OBSTARÁVANIE   HOSPODÁRENIE  

 

 

 

 
 
         
      09.05.2018 / 1150kb Západoslovenská distribučná, a.s.
      • Kúpna zmluva- parcela č. 363
         
09.05.2018 / 1180kb Západoslovenská distribučná, a.s.   27.03.2018 / 396kb OPEN DOOR, s.r.o.
• Kúpna zmluva- parcela č. 362    Environmentálny fond- zmluva o službách
         
05.03.2018 / 124kb Edita Hólyova   07.02.2018 / 124kb AG Stavbet s.r.o.
 Zmluva o dielo- výrub stromov    Zmluva o dielo- Oprava obecnej budovy
         
06.02.2018 / 693kb ZSE Energia, a.s., Bratislava   24.01.2018 / 124kb František Šajter
• Zmluva o združenej dodávke energií   • Zmluva o predaji
         
19.01.2018 / 497kb Obec Bojničky   19.01.2018 / 320kb Pierott, n.o.
 Zmluva o spolupráci   • Darovacia zmluva
         
19.01.2018 / 2620kb Západoslovenská distribučná, a.s.   08.11.2017 / 1 115kb Audit Partners Alliance s.r.o.
 Zmluva o zriadení vecných bremien   • Zmluva o poskytovaní auditor. služieb
         
11.10.2017 / 730kb Ministerstvo vnút. Slovenskej repub.   31.07.2017 / 551kb Ľubomír Bellovič
• Darovacia zmluva   • Kúpna zmluva
         
21.07.2017 / 846kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   21.07.2017 / 865kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
• Dodatok č. 3 Kultúrny dom   • Dodatok č. 3 Obecný Úrad
         
21.07.2017 / 866kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   21.07.2017 / 855kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
• Dodatok č. 3 byty 23   • Dodatok č. 3 byty 15
         
21.07.2017 / 872kb Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   20.07.2017 / 469kb Mgr. Eva Gubišová
• Dodatok č. 1   • Mandátna zmluva
         
12.07.2017 / 129kb Ľubomír Bellovič   06.07.2017 / 176kb TOPSET Solutions s.r.o.
• Schválenie predaja   • Zmluva o aktualizácií programov
         
06.07.2017 / 3580kb O2 Slovakia, s.r.o.   06.07.2017 / 3084kb Slovenská agentúra život. prostredia
• Nájomná zmluva s O2   • Poskytnutie podpory z Environmntálneho fondu
         
06.07.2017 / 176kb Nitriansky samosprávny kraj   19.06.2017 / 432kb Ing. arch. Janka Privalincová
• Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry   • Zmluva o dielo- Rekonštrukcia MŠ
         
08.06.2017 / 781kb vmdesign2 s.r.o.   04.05.2017 / 178kb JUDr. Marta Botková
• Zmluva o dielo- Oprava verej. priestranstiev     • Notársky úrad
         
29.03.2017 / 180kb Obec Lukáčovce   16.03.2017 / 810kb Pavol Krasko
• Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017   • Kúpna zmluva
                                      
02.03.2017 / 611kb Róber Kollár   29.01.2017 / 647kb Západoslovenská distribučná, a.s.
• Zmluva o dielo- Oprava strechy   • Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
         

 

 

 

image-101-copy-12.jpg

 

 

 
image-101-copy-3.jpg

 

 

 21.12.2016 / 821kb Spoločnosť Zlatý Vek
 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 
   
09.12.2016 / 814kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
 Dodatok č. 1 k zmluve o úvere
   
 09.12.2016 / 1850kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
 Zmluva o zriadení záložného práva
   
 30.11.2016 / 61kb Ing. František Horník
• Hlavný kontrolór obce Lukáčovce 
   
 18.11.2016 / 37kb Ján Lörinc, Alekšince
• Nájomná zmluva 
   
 02.11.2016 / 5300kb Ing. Marta Serenčešová
• Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 
   
 26.10.2016 / 339kb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 
• Zmluva o pripojení k informačnému systému 
   
 13.10.2016 / 209kb Obec Lukáčovce, Obecný Úrad Lukáčovce
 Zmluva o poskytnovaní právnych služieb 
   
 16.08.2016 / 184kb Rímsko- katolícka cirkev Farnosť Lukáčovce
• Nájomna zmluva s Obcou Lukáčovce a Farnosťou Lukáčovce 
   
 18.07.2016 / 355kb Nitriansky samosprávny kraj
• Zmluva č. 194/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 
   
 18.07.2016 / 355kb Nitriansky samosprávny kraj
• Zmluva č. 197/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 
   
 06.07.2016 / 1400kb Prima Banka Slovensko, a.s.
• Dodatok k zmluve 
   
 04.07.2016 / 511kb Ing. Ľubomír Drgo, Lukáčovce
• Zmluva o odčlenení, zlúčení, vytvorení, zámene parciel a o nadobudnutí vlastníckého práva k nim a zmluva o darovaní 
   
 05.05.2016 / 2100kb DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
• Zmluva o elekronickej komunikácií a iných elektorinických služieb 
   
 28.04.2016 / 3290kb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
• Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených u verejných zamestnávatelov 
   
 01.04.2016 / 524kb Dotácia-Slovenský zväz včelárov
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016 
   
 01.04.2016 / 573kb Dotácia- OZ Vrbina
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016 
   
 01.04.2016 / 260kb Dotácia-ŠK Magnus
 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016 
   
 16.03.2016 / 829kb Stanislav Bosák, Lukáčovce 33
• Kúpna zmluva 
   
 01.03.2016 / 453kb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
• Dodatok č. 2 k zmluve 
   
 26.02.2016 / 929kb ADAM - STAV Zbehy, s.r.o.
• Rámcova zmluva na uskutočnenie stavebných prác a údržieb 
   
 08.02.2016 / 1207kb Ivan Dian, Lukáčovce 414
• Nájomná zmluva č. 1/2016 
   
 18.01.2016 / 802kb Ľubomír Bellovič, Lukáčovce 1
 Kúpna zmluva 
   
   

 

image-101-copy-4.jpg

 

 

18.12.2015 / 226kb Slovenský plynárenský priemysel, s.s., Bratislava
• Spolupráca pri zabezpečovaní marketingových aktivít 
   
07.12.2015/ 871kb Slovenský plynárenský priemysel, s.s., Bratislava
• Zmluva o dodávke plynu 
   
27.10.2015 / 1008kb CESTA A STAVBY, s.r.o. Nitra
• Rámcova zmluva na uskutočnenie stavebných prác 
   
20.10.2015 / 990kb ZSE Energia, a.s., Bratislava
• Dodatok Ponuka E.Benefit 
   
24.09.2015 / 3823kb Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava
• Poskytnutie finančného príspevku na kamerový systém 
   
14.08.2015 / 829kb COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
• Kúpna zmluva 
   
07.08.2015 / 1821kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
• Zmluva o bežnom účte UniCredit Banka 
   
07.08.2015 / 1920kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
• Zmluva o poskytovaní elektronického bankovníctva 
   
07.08.2015 / 2420kb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
• Zmluva o úvere č. 000733/SB/2015 
   
30.07.2015 / 1443kb VENRON, s.r.o., Nitra
• Zmluva o dielo- kameorvý systém 
   
30.07.2015 / 823kb PROUNION, a.s., Nitra
• Zmluva o poskytnutie služieb na externý manažment projektu PRV 2009-2013 - opatrenie 3.4.2 
   
17.05.2015/ 1465kb Ing. Marta Serenčéšová - audítor SKAU, Šintava
• Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 
   
15.05.2015 / 909kb Ing. Ľubomír Drgo, Lukáčovce
• Zmluva o odčlenení, zlúčení a vytvorení nových parciel, o zámene parciel a o nadobudnutí vlastníckého práva k nim a zmluva o darovaní 
   
25.03.2015 / 3385kb AEGON Životná poisťovňa, a.s., Bratislava
• Rámcova zmluva o spolupráci č. 0117S 
   
25.03.2015 / 518kb Dotácia- Slovenský zväz včelárov
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
25.03.2015/ 545kb Dotácia- OZ Vrbina
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
25.03.2015 / 537kb Dotácia- ŠK Magnus Lukáčovce
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
25.03.2015 / 521kb Dotácia- Poľovnícka spoločnosť Lupol
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015 
   
10.03.2015 / 839kb Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
• Zmluva o pripojení odberného elektického zariadenia 
   
19.01.2016 / 837kb Martin Zachar, Lukáčovce 454
• Kúpna zmluva 
   

 

image-101-copy-5.jpg

 

 

21.12.2016 / 223kb COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
 Nájomna zmluva č. 39/2014 o nájme prevádzkovej jednotky Lukáčovce 
   
21.12.2016 / 223kb COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
• Zmluva č. KZ 4/2014 o uzatvorení budúcej zmluvy podľa § 50a Občianského zákonika 
   
21.12.2016 / 223kb Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska
• Dodatok č. 7 k Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.7.2004 
   
21.12.2016 / 223kb Marián Líška Agentúra Liob, Lužianky 53
• Zmluva o poskytovaní stravovania 
   
21.12.2016 / 223kb ELMOB, s.r.o., Lukáčovce 216
• Servisná zmluva 1512/2014 
   
21.12.2016 / 223kb PROUNION, a.s., Nitra
• Zmluva o poskytovaní služieb 
   
21.12.2016 / 223kb Miroslav Varga Elektro-plyn Therm, Alekšince 346
 Zmluva o servisných službách 
   
21.12.2016 / 223kb Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina
• Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy (A) 
   
21.12.2016 / 223kb Dotácia- ŠK Magnus Lukáčovce
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2014 
   
21.12.2016 / 223kb Obchodná akadémia, Nitra
 Zmluva o vykonávaní odbornej odbornej praxe žiakov OA 
   
21.12.2016 / 223kb Krajinno-architektonické úpravy obce Lukáčovce- II. Etapa
• Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900067 
   
21.12.2016 / 223kb Osadenie autobusových zastávok v obci
• Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900064 
   
21.12.2016 / 223kb Viacúčelové ihrisko Lukáčovce
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900063 
   
21.12.2016 / 223kb Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
• Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecných bremien 
   
21.12.2016 / 223kb Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
• Dodatok č. 2 k zmluve o aktualizácií programov 
   
21.12.2016 / 223kb Techem, spol. s.r.o., Bratislava
• Zmluva o spracúvaní osobných údajov 
   
21.12.2016 / 223kb Dotácie- Slovenský zväz včelárov
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2014 
   
21.12.2016 / 223kb Dotácie- Poľovnícke združenie Lupol
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2014 
   
21.12.2016 / 223kb Dotácie- ŠK Magnus Lukáčovce
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2014 
   
21.12.2016 / 223kb Dotácie- OZ Vrbina
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2014 
   
21.12.2016 / 223kb Domov dôchodcov, Močenok
• Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 
   
21.12.2016 / 223kb Marián Cok, Lukáčovce
• Kúpna zmluva 

 

image-101-copy-5.jpg

 

 

05.12.2013 / Slovenský plynárenský priemysel, s.s., Bratislava
• Zmluva o zriadení vecných bremien      príloha 1     príloha 2     príloha 3     príloha 4
   
29.11.2013 / 1021kb Marián Cok., Lukáčovce
• Kúpna zmluva 
   
29.11.2013 / 1173kb Ing. Marta Serenčéšová - audítor SKAU, Šintava
• Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
   
25.11.2013 / 1546kb Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
• Kúpna zmluva 
   
16.11.2013 / 598kb Dotácie- ŠK Magnus Lukáčovce
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2013
   
16.11.2013 / 577kb Dotácie- Poľovnícke združenie Lupol
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2013
   
16.11.2013 / 575kb Dotácie- Slovenský zväz včelárov
• Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2013
   
08.11.2013 / 110kb Slovenská Sporiteľňa, a.s., Bratislava
• Dodatok 2 k zmluve o úvere 282 / AUOC / 2012
   
30.10.2013 / 431kb Ján Lörinc, Alekšince
• Nájomná zmluva
   
11.10.2013 / 137kb ZSE Energia a.s., Bratislava
• Dodatok k zmluve
   
10.10.2013 / 458kb PROUNION, a.s., Nitra
 Zmluva o dielo- Rozvoj vidieka 2007-2013 
   
10.10.2013 / 852kb ENERMONT, s.r.o., Bratislava
 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
   
09.10.2013 / 2881kb TERRA Design, s.r.o., Nitra
 Zmluva o dielo- Krajinno-architektonické úpravy obce II. etapa          Rozpočet 
   
09.10.2013 / 608kb AG STAVBET, s.r.o., Topolčany
 Zmluva o dielo- Autobusové zastávky
   
16.09.2013 / SportReal Nitra, s.r.o., Nitra
 Zmluva o dielo- Viacúčelové ihrisko     Výmer prác a rozpočet       Harmonogram výstavby 
   
30.07.2013 / 526kb OZ Mikroregión RADOŠINKA, Zbehy
 Zmluva o nenávratnej finančnej výpomoci uzatvorená podľa Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
   
16.07.2013 / 184kb Juraj Hanák, Lukáčovce
 Darovacia zmluva
   
14.07.2013 / 93kb Nitrianské komunálne služby, s.r.o., Nitra
 Dodatok k zmluve
   
19.06.2013 / 141kb Veolia Transport Nitra, a.s., Nitra
 Dodatok 3 k zmluve
   
30.04.2013 /  Nitriansky samosprávny kraj, Nitra
 Dotácia na podporu športu       Dotácia na podporu kultúry
   
30.04.2013 / 754kb Úrad práce, socialných vecí a rodiny, Nitra
 Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení pred povodňami
   
08.04.2013 / 309kb Slovenská Sporiteľňa, a.s., Bratislava
• Dodatok 1 k zmluve o úvere 282 / AUOC / 2012
   
05.04.2013 / 333kb Slovenský Vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany
 Zmluva o dielo- Čistenie vodného toku Blatina
   
13.02.2013 / 377kb ARDSYSTÉM, s.r.o., Žilina
 Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov
   
30.01.2013 / 122kb TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava
 Dodatok č. 1 k Zmluve č. A/1314/11/2008
   
30.01.2013 / 142kb Veolia Transport Nitra, a.s., Nitra
 Dodatok č. 2 k Zmluve
   
28.01.2013 / 66kb Nitrianské komunálne služby, s.r.o., Nitra
 Darovacia zmluva
   
   

 

 

 

 

 

 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Dňa 10. mája 2018 začína zber papiera a bude trvať do 23. mája 2018. Papier môžete priniesť do základnej školy v čase: od 7,30 hod. do 8,30 hod. a popoludní od 16,30 hod. do 18,00 hod. Občania, ktorí nemajú možnosť priniesť papier do školy, vyložia si zviazaný papier pred dom. Deň zberu po obci bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVUŠtatistiky

Online: 2
Celkom: 85696
Mesiac: 7146
Deň: 210