Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

......................

 

novinky.jpg
image-26.jpg
 
   
 

 

 

 

 
   
img_0701.jpgimg_0701.jpg  

22.07.2019

OZNAM

Farské oznamy na 16. Nedeľu v cezročnom období  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

22.07.2019

OZNAM

Oznamujeme občanom, že lekárka pre dospelých p. MUDr. Prosnanová zajtra t.j. utorok 23.7.2019 neordinuje. Nebudú sa vykonávať ani odbery krvi. Vyšetrenia o odbery sú preložené na štvrtok.
 
V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Hippová Lucia, Nitra - Chrenová
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg  

17.07.2019

OZNAM

Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje, že od 22.07.2019 - 02.08.2019 nebude ordinovať. Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg  

17.07.2019

OZNAM

Oznamujeme občanom, že lekárka pre dospelých bude zajtra t.j.18.7.2019 (štvrtok) ordinovať v Rišňovciach od 13,00 hodiny.
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg  

08.07.2019

POZVÁNKA

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg  

28.06.2019

POZVÁNKA

64469096_2495894513971569_4918076023112728576_o.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

26.06.2019

OZNAM

Vedúca poštového úradu oznamuje, že pošta bude zajtra (27.6.2019) celý deň zatvorená.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

26.06.2019

OZNAM

Zdravotné stredisko Alekšince, p.Dr. Prosnanová oznamuje, že zajtra 27.6.2019 bude ordinovať od 13.00 do 16.00 hod.
/Kto má naplánované odbery- tie sa robia od 7.30 do 9.00hod/
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

25.06.2019

OZNAM

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2019 (štvrtok) o 19,00 hod. v Kultúrnom dome v Lukáčovciach.

 

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

23.06.2019

PRACOVNÁ PONUKA

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove hľadá opatrovateľku do zariadenia. Bližšie informácie osobne v zariadení alebo na telefónnom čísle 0905 509726.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

23.06.2019

OZNAM

Vedúca pošty oznamuje, že pošta je zajtra (pondelok) zatvorená.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

19.06.2019

OZNAM

Martin Bulla v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra organizujú dobrovoľné darovanie krvi.


V piatok 28.06.2019 v čase medzi 8. a 11. hodinou v Kultúrnom dome v Lukáčovciach. Potrebné je priniesť si so sebou občiansky preukaz, kartičku poistenca a preukaz darcu krvi. Po odbere dostanete priepustku pre zamestnávateľa, stravný lístok a sladkosť.

Po odbere sa môžete tešiť na občerstvenie, kávu a červené víno.

 

POZVÁNKA: https://www.facebook.com/events/449018592572500/

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

27.05.2019

OZNAM

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

27.05.2019

OZNAM

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

23.05.2019

OZNAM

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kasa  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

23.05.2019

OZNAM

Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje, že v dňoch 23.,24.,27.5.2019 (štvrtok, piatok, pondelok) nebude ordinovať. Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

19.05.2019

OZNAM

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

03.05.2019

OZNAM

Vývoz komunálneho odpadu sa 08.05.2019 uskutoční ako v bežný pracovný deň.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

28.04.2019

OZNAM

V pondelok 29.04.2019 a v utorok 30.4.2019 bude obecný úrad zatvorený.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

25.04.2019

OZNAM

img_3621.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

25.04.2019

OZNAM

V sobotu 27.04.2019 bude otvorená obecná knižnica od 17,00 hod.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

25.04.2019

OZNAM

Vedúca pošty oznamuje, že zajtra 26.4.2019 bude pošta zatvorená celý deň.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

24.04.2019

OZNAM

Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje, že v dňoch 25.04.2019 a 26.04.2019 nebude ordinovať. Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží.
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

24.04.2019

OZNAM

Dňa 29.4.2019 sa uskutoční zber papiera. Zviazaný papier treba vyložiť pred dom. /Kartón sa nezberá/

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

22.04.2019

OZNAM

Zajtra 23.04.2019 bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

22.04.2019

OZNAM O PRACOVNEJ PONUKE

img_3608.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

22.04.2019

OZNAM

Obec Lukáčovce v dňoch 23.04. až 30.04.2019 do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 hod. do 22,00 hod. v „ Družstevnom dome“  v Lukáčovciach, ulica hlavná súp. č. 457.

 

     Občania, ktorí sa nemôžu z vážnych zdravotných dôvodov  dostaviť v deň volieb do volebnej miestnosti, môžu požiadať vykonať tento volebný akt do prenosnej volebnej schránky  na Obecnom úrade  (telefonicky : č. tel. 037/78729101, elektronickou poštou: obecnyurad@lukacovce.sk, prípadne prostredníctvom inej osoby) najneskôr v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu (č. tel. 0901 782 910) v zozname voličov ktorej je zapísaný.

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

12.04.2019

OZNAM

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

08.04.2019

OZNAM

 

Informácia pre verejnosť

 

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

 

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

 

e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk

telefón: 037/6549286

 

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA

 

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

 

Zverejnené dňa: 03.04.2019

 

PRÍLOHA č. 1

PRÍLOHA č. 2

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

03.04.2019

OZNAM

 Obec Lukáčovce zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019: obecnyurad@lukacovce.sk 

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

03.04.2019

OZNAM

Obec Lukáčovce vymedzuje miesto na vylepovanie volebných plagátov kandidujúcich politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu

 

OZNAM

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

30.03.2019

OZNAM

Výsledky  II. kola prezidenských volieb Slovenskej republiky v našej obci

1. Zuzana ČAPUTOVÁ /Mgr./ s počtom hlasov 176

2. Maroš ŠEFČOVIČ /JUDr., PhD./ s počtom hlasov 192
 
 
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

27.03.2019

OZNAM

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu za rok 2018  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

25.03.2019

OZNAM

Oznam o výrube stromov  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

25.03.2019

OZNAM

Zber nebezpečného odpadu bude dňa 28.3.2019. Nebezpečný odpad treba vyložiť ráno pred dom. /Pneumatiky z áut nepatria do nebezpečného odpadu, tie môžete priniesť na Obecný úrad, pri zadnú bránu./

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

25.03.2019

OZNAM

Kontajnery na veľkoobjemový odpad /jarné upratovanie/ budú privezené dňa 26.3.2019 o 11.00 hod. a odvezené na nasledujúci deň /27.3./  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

24.03.2019

OZNAM

Obec  Lukáčovce  zverejňuje emailovú adresu:

1. na doručenie oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa  25.05.2019

2. na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 obecnyurad@lukacovce.sk

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

19.03.2019

OZNAM

Zámer predať majetok  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

18.03.2019

OZNAM

image-42.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

17.03.2019

OZNAM

Výsledky volieb v našej obci na prezidenta Slovenskej republiky  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

14.03.2019

OZNAM

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 7.3.2019.

Všetky zápisnice nájdete v časti: Samospráva

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

13.03.2019

OZNAM

GDPR- Osobné údaje  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

13.03.2019

OZNAM

Volebná miestnosť pre I. kolo volieb „ Voľby prezidenta SR „ je v budove v strede obce (Družstevný dom) súp. č. 457

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

06.03.2019

OZNAM

Oznam o začati stavebných prác:

Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany.pdf

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

04.03.2019

POZVÁNKA

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 07.03.2019 (štvrtok) o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Lukáčovciach.

 

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

22.02.2019

PRACOVNÁ PONUKA

Slovak Telekom, a.s. pokračuje aj v roku 2019 s viacerými inovačnými projektami najmä v oblasti výstavby telekomunikačných sietí, na ktorých vytvárame väčší počet pracovných miest vo všetkých regiónoch Slovenska.

PONUKA PRÁCE OD SLOVAK TELEKOM (LETÁK)

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

22.02.2019

OZNAM

Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje, že nebude v dňoch 25. a 26.02.2019 ordinovať. Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží.
 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

14.02.2019

OZNAM

Oznam k voľbám prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 16.marca 2019. 

VIAC INFO

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

14.02.2019

OZNAM

Farský úrad oznamuje, že sv.omša v sobotu /16.2.2019/ večer o 17.00 hod. nebude.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

05.02.2019

OZNAM

Oznam k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019. 

VIAC INFO

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

03.02.2019

OZNAM

 

Obec Lukáčovce zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019:

               obecnyurad@lukacovce.sk

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

02.02.2019

SMÚTOČNÝ OZNAM

img_20190202_104340__01.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

31.01.2019

OZNAM

i_902386.jpgObecný úrad v Lukáčovciach oznamuje občanom, že ambulancia  v  Alekšinciach  je  od  01.02.2019  dočasne  zatvorená. Vaša zmluva o zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou Medicentrum Dzurilla je naďalej platná. Pán MUDr. Krištof bude ordinovať len v Nitre a to každý pracovný deň (od 7,00 hod. – do 14,00 hod.) v ambulancii  na Chrenovej -  Medicentrum DZURILLA, ul. Fatranská. Zdravotná dokumentácia t. j. zdravotné karty, sa nachádzajú tiež v ambulancii v Nitre. 

Lieky je možné si objednať aj telefonicky: č. tel. 037/ 793 01 70 alebo 037/ 793 02 60 ,  alebo emailom: medicentrum@dzurilla.com.

Po telefonickom vyžiadaní Vám bude recept vystavený elektronicky. Liek si budete môcť vybrať v ktorejkoľvek lekárni po preukázaní sa kartičkou poistenca.

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

29.01.2019

UPOZORNENIE

Policajný zbor upozorňuje starších občanov, aby boli obozretní a nenechali sa oklamať. Podvodníci lákajú peniaze od seniorov a to aj tým spôsobom, že  vo večerných, nočných hodinách telefonujú, že sa príbuzným stala nehoda a potrebujú finančnú hotovosť. V takých  prípadoch je potrebné   volať políciu číslo 158. 

LETÁK

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

29.01.2019

PONUKA

Príprava uchádzačov na príjmacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl.

PONUKA

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

24.01.2019

OZNAM

 

Oznam k voľbám prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 16. marca 2019. 

VIAC INFO

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

24.01.2019

OZNAM

Vedúca poštového úradu oznamuje občanom, že dnes 24.1.2019 a zajtra 25.1.2019 bude pošta zatvorená.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

15.01.2019

OZNAM

Oznam o zámere predať obecný pozemok

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

13.01.2019

OZNAM

image-42.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

13.01.2019

OZNAM

Poplatok za TKO na rok 2019 sa bude platiť prevodom na účet Obecného úradu č. účtu: SK79 5600 0000 0008 0432 8001 alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu, prípadne platobným terminálom, ktorý je na Obecnom úrade.

 

Pri prevode cez účet uveďte do poznámky meno, priezvisko a číslo domu.

 

Platba SIPO na rok 2019 bola zrušená.

Poplatky za odpad  je možné platiť prevodom, v hotovosti, platobnou kartou, alebo šekom.

 

VIAC INFO: OZNAM K POPLATKOM ZA ODPAD

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

13.01.2019

POZVÁNKA

pozvanka-na-ples-2019.jpg  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

02.01.2019

OZNAM

Vývoz odpadu z dôvodu sviatkov je tento týždeň posunutý o jeden deň, t.j. na štvrtok 03.01.2019.  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

23.12.2018

OZNAM

Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečim špeciálnym. Želáme vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších snoch. 

Šťastné a Veselé Vianoce praje starosta obce a Obecný úrad Lukáčovce.

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

23.12.2018

FOTOALBUM

Fotoalbum: ADVENTNÝ VENIEC A BETLEHEM  
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

23.12.2018

OZNAM

logo.jpg

Vážení   PACIENTI,

V dňoch 27.-31.12.2018 hláste sa na zastupujúcej ambulancii všeobecného lekárstva v Poliklinike ProCare, I. poschodie (Fatranská 2 za našou poliklinikou).

  • 2.1.2019 sa ambuluje v Alekšinciach a v Nitre (podľa rozpisu),
  • ZMENA- 3.1.2019 sa ambuluje v Alekšinciach a v Nitre (podľa rozpisu ako 2.1.2019)
  • 4.1.2019 sa ambuluje v Nitre.

 Ostatné ambulantné dni sú v súlade so štandardným rozpisom ambulancie. Ďakujeme za pochopenie.

 
img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
 

11.12.2018

FOTOALBUM

Fotoalbum: ZAVÍTAL K NÁM MIKULÁŠ  
img_0701.jpg img_0701.jpg  

11.12.2018

FOTOALBUM

Fotoalbum: VIANOČNÉ OMRVINKY 2018  
img_0701.jpg img_0701.jpg  

10.12.2018

OZNAM

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2018 (streda) o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Lukáčovciach s týmto programom:

1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2) Návrh na schválenie rozpočtu
3) Zásady odmeňovania poslancov

4) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
5) Stanovenie ceny pitnej vody 

6) Rôzne
7) Schválenie uznesenia a záver.

 
img_0701.jpg img_0701.jpg  

08.12.2018

POZVÁNKA

 
img_0701.jpg img_0701.jpg  

06.12.2018

OZNAM

logo.jpgVážení   PACIENTI,

V dňoch 27.-31.12.2018 hláste sa na zastupujúcej ambulancii všeobecného lekárstva v Poliklinike ProCare, I. poschodie (Fatranská 2 za našou poliklinikou).

  • 2.1.2019 sa ambuluje v Alekšinciach a v Nitre (podľa rozpisu),
  • ZMENA- 3.1.2019 sa ambuluje v Alekšinciach a v Nitre (podľa rozpisu ako 2.1.2019)
  • 4.1.2019 sa ambuluje v Nitre.

 Ostatné ambulantné dni sú v súlade so štandardným rozpisom ambulancie. Ďakujeme za pochopenie.

 
img_0701.jpg img_0701.jpg  

04.12.2018

OZNAM

Súpis chovateľov ošípaných

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra na základe VRK 2018/1669 žiada obecné úrady v okrese Nitra o získanie prehľadu o počte neregistrovaných chovov ošípaných, kde je súčasný reálny stav 1 a viac kusov ošípaných ku dňu  10. decembra 2018. 

 

Z toho dôvodu  Obecný úrad v Lukáčovciach žiada obyvateľov obce o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej.

Majitelia ošípaných hláste potrebné informácie na tel. č. 037/ 829 101, 037/ 7829 921

alebo na e-mail:  obecnyurad@lukacovce.sk

 

Termín: do 10.12.2018.

 
img_0701.jpg img_0701.jpg  

04.12.2018

OZNAM

Oznam o výrube stromu  
img_0701.jpg img_0701.jpg  

02.12.2018

POZVÁNKA

Martin Bulla v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra organizujú dobrovoľné darovanie krvi. 

Darcov čakáme v piatok 14.12.2018 v čase medzi 8. a 11. hodinou v Kultúrnom dome v Lukáčovciach.

 

POZVÁNKA: https://www.facebook.com/events/345037072917125/

 
img_0701.jpg img_0701.jpg  

02.12.2018

POZVÁNKA

 Starosta obce Lukáčovce, na základe zákona č.369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z v o l á v a ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 06.12.2018 / štvrtok / o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Lukáčovciach 

 

POZVÁNKA.PDF

 
img_0701.jpg img_0701.jpg  

26.11.2018

FOTOALBUM

Fotoalbum: VIANOČNÉ POSEDENIE DÔCHODCOV  
img_0701.jpg img_0701.jpg  

22.11.2018

OZNAM

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu  

 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk

DÔLEŽITÉ OZNAMY

---

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVUŠtatistiky

Online: 10
Celkom: 243020
Mesiac: 15026
Deň: 530