Choď na obsah Choď na menu
 

VZN A ŠTATÚT OBCE     SADZOBNÍK POPLATKOV      FORMULÁRE A TLAČIVÁ                           

 

 

 

  • ŠTATÚT OBCE  /TU/

 

 

 

 

image-10.jpg

           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 05/2017 upravujúce nájom nájomných bytov obce Lukáčovce.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
28.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE- Dodatok č. 5 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce  
pdf-icon.png   DODATOK SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Lukáčovce na 1. polrok 2018  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 3/2017 o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce v roku 2018.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektonických služieb.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ                          
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Lukáčovce.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územy obce Lukáčovce v roku 2017.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 2 / 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení - školský klub detí a zariadenie školského stravovania - so sídlom na území obce Lukáčovce s účinnosťou od 1. januára 2017.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 2/2016 o zásadoch tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce v roku 2016.  
pdf-icon.png     SCHVÁLENÉ    
      img_0701.jpg
 
   
           
           
HARMONOGRAM SPLÁTOK SIPO v roku 2011 za ODPAD podľa počtu osôb v domácnosti pripravený na základe VZN obce Lukáčovce č. 5/2010 § 13 ods. 5. Sadzba poplatku je 0,04 € na osobu na deň.  
pdf-icon.png     SCHVÁLENÉ    
      img_0701.jpg
 
   
           

 

 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Dňa 10. mája 2018 začína zber papiera a bude trvať do 23. mája 2018. Papier môžete priniesť do základnej školy v čase: od 7,30 hod. do 8,30 hod. a popoludní od 16,30 hod. do 18,00 hod. Občania, ktorí nemajú možnosť priniesť papier do školy, vyložia si zviazaný papier pred dom. Deň zberu po obci bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVUŠtatistiky

Online: 6
Celkom: 79934
Mesiac: 6977
Deň: 273