Choď na obsah Choď na menu
 

 

  • SADZOBNÍK POPLATKOV A MIESTNE DANE OBCE LUKÁČOVCE /TU/

Poplatky za prenájom Kultúrneho domu, vyhlásenie v obecnom rozhlase, kopírovnie, osvedčovanie dokladov, cena vody dodávanej z obecného vodovodu, cintorínske poplatky ...

 

 

  • FORMULÁRE A TLAČIVÁ  /TU/ (pripravuje sa)

 

 

  • ŠTATÚT OBCE  /TU/

 

 

 

 

 

  • VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
PDF                                                                                                                         

pdf-icon.png

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 3 / 2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územy obce Lukáčovce NÁVRH SCHVÁLENÝ
     
pdf-icon.png VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 3 / 2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územy obce Lukáčovce NÁVRH
     
pdf-icon.png VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 2 / 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení - školský klub detí a zariadenie školského stravovania - so sídlom na území obce Lukáčovce s účinnosťou od 1. januára 2017. DODATOK SCHVÁLENÝ
     
pdf-icon.png VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 2 / 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení - školský klub detí a zariadenie školského stravovania - so sídlom na území obce Lukáčovce s účinnosťou od 1. januára 2017. NÁVRH DODATKU
     
pdf-icon.png VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 2/2016 o zásadoch tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania NÁVRH SCHVÁLENÝ
     
pdf-icon.png VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 4/2016 o zásadoch tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania NÁVRH
     
pdf-icon.png VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce. SCHVÁLENÉ
     
pdf-icon.png HARMONOGRAM SPLÁTOK SIPO v roku 2011 za ODPAD podľa počtu osôb v domácnosti pripravený na základe VZN obce Lukáčovce č. 5/2010 § 13 ods. 5. Sadzba poplatku je 0,04 € na osobu na deň. SCHVÁLENÉ
     
     

 

 
 


Posledné fotografieDÔLEŽITÉ OZNAMY

---

FACEBOOKPOČASIE LUKÁČOVCE


ÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVU


Štatistiky

Online: 7
Celkom: 2860
Mesiac: 2563
Deň: 177