Choď na obsah Choď na menu
 

VZN A ŠTATÚT OBCE     SADZOBNÍK POPLATKOV      FORMULÁRE A TLAČIVÁ                           

 

 

 

  • ŠTATÚT OBCE  /TU/

 

 

 

 

image-10.jpg

           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 05/2017 upravujúce nájom nájomných bytov obce Lukáčovce.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
28.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE- Dodatok č. 5 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce  
pdf-icon.png   DODATOK SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Lukáčovce na 1. polrok 2018  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 3/2017 o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce v roku 2018.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
24.11.2017
img_0701.jpg
15.12.2017
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektonických služieb.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ                          
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Lukáčovce.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územy obce Lukáčovce v roku 2017.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lukáčovce č. 2 / 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení - školský klub detí a zariadenie školského stravovania - so sídlom na území obce Lukáčovce s účinnosťou od 1. januára 2017.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 2/2016 o zásadoch tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.  
pdf-icon.png   NÁVRH SCHVÁLENÉ    
    img_0701.jpg
 
img_0701.jpg
 
   
           
           
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce v roku 2016.  
pdf-icon.png     SCHVÁLENÉ    
      img_0701.jpg
 
   
           
           
HARMONOGRAM SPLÁTOK SIPO v roku 2011 za ODPAD podľa počtu osôb v domácnosti pripravený na základe VZN obce Lukáčovce č. 5/2010 § 13 ods. 5. Sadzba poplatku je 0,04 € na osobu na deň.  
pdf-icon.png     SCHVÁLENÉ    
      img_0701.jpg
 
   
           

 

 

 
 DNES

Meniny na web

Počasí na webPočasí na webPočasí na web

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Obecný úrad v Lukáčovciach oznamuje občanom, že dňa 20.03.2018 /utorok/ bude zber nebezpečného odpadu. Odpad si treba pripraviť a vyložiť v deň vývozu na 07. 00 hodinu, taktiež dňa 20.03.2018 /utorok/ bude zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery privezú ráno o 8.00 hod na obvyklé miesta a odvoz kontajnerov bude 21.03.2018 ráno.

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVUŠtatistiky

Online: 3
Celkom: 65297
Mesiac: 6764
Deň: 197