Choď na obsah Choď na menu
 

INFORMÁCIE O OBCI   HISTÓRIA    FOTOALBUM   ZAUJÍMAVOSTI    ŠTATISTIKY                           

 

 

poloha-obce.jpg

130181684.jpg

Obec Lukáčovce leží v severozápadnej časti okresu Nitra na rozhraní Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nachádza sa cca 15 km vzdušnej vzdialenosti severozápadne od Nitry a cca 11 km vzdušnej vzdialenosti od Hlohovca východo-juhovýchodným smerom. Lukáčovce susedia s obcami Pastuchov, Alekšince, Rišňovce, Nové Sady, Andač a Zbehy, avšak štátnymi cestami sú spojené len s Alekšincami a Pastuchovom. 

Katastrálne územie predstavuje 16 837 369 m² (takmer 17 km²). Obec Lukáčovce, s nadmorskou výškou 149 až 234 m n. m., sa nachádza v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v hlavnej doline dolného toku potoka Blatina. Oblasť má nížinnú klímu, s miernou inverziou teplôt. Je suchá až mierne suchá, prevažne teplá, s priemernými ročnými zrážkami 650 – 700 mm. Široká dolina potoka Blatina je orientovaná v smere zhruba severozápad – juhovýchod. Celkový ráz prírodného prostredia v Lukáčovciach je veľmi priaznivý pre poľnohospodárstvo.

17972326_1288366404532821_813444188141508682_o.jpgLukáčovce sa nachádzajú na území mikroregiónu Radošinka, ktorého obce sa združujú v OZ Radošinka. Členmi OZ je 30 obcí nachádzajúcich sa na území okresov Nitra a Topoľčany. 

Medzi dôležité dokumenty patria stratégie v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, ktorých úlohou je podporiť zachovávanie, zveľaďovanie a využívanie kultúrneho dedičstva, kultúry a identity. Jedným za takých dokumentov je aj Stratégia miestneho rozvoja OZ Radošinka 2014-2020 

 

 

obyvatelstvo.jpg 

Počet obyvateľstva v jednotlivých obciach aj v celej republike sa neustále mení. Jedným z dôvodov je prirodzený úbytok alebo nárast obyvateľstva, ktorý je ovplyvnený rozdielom medzi počtom narodených a zomrelých. Druhý dôležitý faktor je pohyb obyvateľstva, jeho štatistickým ukazovateľom je rozdiel medzi počtom prisťahovaných a odsťahovaných ľudí. Lukáčovce, prirodzene, netvoria žiadnu výnimku. Na rozbor úplne najjednoduchších demografických ukazovateľov máme k dispozícii základné údaje za roky 1996 až 2013, teda za 18 rokov. Počet žien v pomere k počtu mužov je dlhodobo vyvážený. 

vyvoj-obyvatelstva.png

Pritom podiel počtu žien mierne prevažuje, pretože sa pohybuje v rozpätí medzi 51 až 53 percentami. V tomto období bol počet obyvateľov obce do roku 2003 ustálený, mierne kolísal tesne nad hodnotou 1000 tu žijúcich ľudí. Potom došlo k prudkému nárastu obyvateľstva až na 1162 evidovaných občanov v roku 2008. Neskôr zaznamenávame výkyv v trende s úbytkom na počet 1108 obyvateľov v roku 2011. Odvtedy dochádza k opätovnému nárastu, k 31. decembru 2013 žilo v Lukáčovciach 1149 zaregistrovaných občanov.

Zlomový rok 2004 je zároveň rokom, kedy sa do bytoviek v strede obce začali sťahovať prví nájomníci. Nárast obyvateľstva dokladá, že nedošlo len k vnútornej migrácii, čiže prenájmom si otázku bývania neriešili len našinci, ale aj k migrácii vonkajšej, teda do novostavieb sa nasťahovali aj ľudia z iných obcí a miest. Istý vplyv na nárast obyvateľstva má aj relatívna dostupnosť hypotekárnych úverov. Ľudia si u nás kupujú nevyužívané domy, upravujú ich a následne sa do nich sťahujú.

 

kultura.jpg 

Jednou znajaktívnejších organizácií v obci je Občianske združenie Vrbina, ktoré vzniklo vroku 2013 zapísaním do registra Ministerstva vnútra. Je to mimovládne nepolitické združenie fyzických a právnických osôb. Cieľom združenia je zbierať, uchovávať, spracovávať a reprezentovať históriu obce, vyvíjať činnosti v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a výchovy detí a mládeže, oživiť tradície, podporovať aktivity na rozvoj komunitného a regionálneho rozvoja, spolupracovať s ostatnými záujmovo príbuznými organizáciami. V súčasnosti má združenie 14 členov, z toho predsedníctvo tvorí 5 členov. Združenie je financované členskými a dobrovoľnými príspevkami, dotáciami od obce a príspevkami od sponzorov. OZ Vrbina nemá vlastné priestory, preto využíva na svoju činnosť obecné. Združenie sa podieľa na organizovaní značnej časti podujatí v obci a reprezentuje obec na rôznych podujatiach a výstavách V rámci kultúrneho života sa v obci organizujú rôzne zaujímavé podujatia pri príležitosti osláv Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, vianočné posedenia Jednoty dôchodcov a iné. Od roku 2011 sa každoročne koná v priestoroch kultúrneho domu Fašiangový ples pod záštitou starostu obce. Na konci fašiangového obdobia tohto roku už štvrtý krát dedinou prechádzal sprievod masiek sprevádzaný hudbou. Sprievod už tradične končí v kultúrnom dome obradom symbolického pochovávania basy a posedením s občerstvením. Dievčatá a chlapci vo veku od 15 do 20 rokov sa rozhodli nadviazať na divadelnú tradíciu obce a v marci 2012 sa predstavili divadelnou hrou Ženský zákon. Mládež zachováva aj tradíciu stavania májov v predvečer prvého mája. Iba v rokoch 2004 až 2006 nestál v obci ani jeden tradičný máj. 

dsc00474.jpgdivadlo1.jpg

Základná škola v spolupráci s obecným úradom pripravuje každoročne kultúrny program k významným dňom a udalostiam v obci. Pri základnej škole je aj elokované pracovisko nitrianskej Tralaškoly s dvomi odbormi. Deti z obce takto nemusia dochádzať do Nitry a navštevujú výtvarný a tanečný odbor priamo v obci. Výtvarný odbor pod vedením výtvarníčky Soni Mrázovej pracuje od roku 2011 a žiaci každoročne pripravujú výstavu svojich prác. 

Významnou kultúrnou inštitúciou v Lukáčovciach je obecná knižnica. Dnes nevieme zistiť, kedy presne knižnica vznikla, ale je isté, že bola činná s niekoľkými prestávkami. Situácia sa ustálila v roku 1983, odvtedy knižnica funguje nepretržite. Počas svojej existencie bola niekoľkokrát presťahovaná, v súčasnosti sídli v priestoroch obecnej školy, kam sa presťahovala v roku 2007. V jej priestoroch sa organizovali výstavy slovenského ľudového odevu v miniatúrach, besedy so spisovateľmi, čítanie rozprávok a iné. 

V obci pôsobí hudobná skupina LuSaKo, ktorá sa prezentuje hlavne gospelovou a country hudbou. Kultúrne a spoločenské akcie však podporuje aj ľudovými piesňami. V roku 2011 vydala svoje prvé o ciálne CD. Dielňu úžitkovej a dekoratívnej keramiky nájdeme v obci u pani Viery Fusekovej. V obci žije a pracuje aj výtvarníčka Soňa Mrázová. Pre chorobu, žiaľ, musel ukončiť svoju umeleckú prácu výtvarník Michal Krásny, ktorý tiež žije v našej obci. Zaujímavej záľube sa venuje pán Rastislav Bellovič, ktorý šije miniatúry slovenského ľudového odevu rôznych regiónov Slovenska.

V obci aktívne pôsobí poľovnícke združenie, ktoré vzniklo v roku 1945. Počas svojho vývoja bolo niekoľkokrát zlúčené s poľovníckymi združeniami okolitých obcí - Alekšince, neskôr aj Rišňovce, dnes hospodári samostatne pod názvom Poľovná spoločnosť Lupol. Úlohou poľovníkov je nielen lov, ale aj starostlivosť o zver. Budujú kŕmidlá, posedy, vysádzajú stromy, kríky a prikrmujú zver. 

 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Dňa 10. mája 2018 začína zber papiera a bude trvať do 23. mája 2018. Papier môžete priniesť do základnej školy v čase: od 7,30 hod. do 8,30 hod. a popoludní od 16,30 hod. do 18,00 hod. Občania, ktorí nemajú možnosť priniesť papier do školy, vyložia si zviazaný papier pred dom. Deň zberu po obci bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVUŠtatistiky

Online: 6
Celkom: 79936
Mesiac: 6977
Deň: 275