Choď na obsah Choď na menu
 

VZN A ŠTATÚT OBCE     SADZOBNÍK POPLATKOV      FORMULÁRE A TLAČIVÁ                           

 

 

 
 

image-11.jpg

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA PRE STAVBU

-  (§ 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

  img_01.png   word.jpg-c200.jpeg
         
ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

- fyzické osoby  ( § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú ustanovenia stav. zákona)

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA- STAVBY PRE PODNIKANIE

- fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných podm. a právnické osoby  (§ 8 vyhlášky.č. 453/00Z.z.)

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA O ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM

- § 68 SZ   (§ 11 vyhlášky.č. 453/2000Z.z.)

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

ŽIADOSŤ O DODATOČNÉ POVOLENIA (ROZOSTAVANEJ- DOKONČENEJ) STAVBY

- primerane § 3, § 8; § 9; u rozostavanej stavby + § 17 u dokončenej stavby vyhl.č.453/2000 Z.z.

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         
ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA TERÉNNYCH ÚPRAV

 - (§ 12 vyhlášky.č. 453/00Z.z.)

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

 - fyzické osoby  ( § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú ustanovenia stav. zákona)

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

-fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov a právnické osoby ( § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ) 

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA STAVBY

 - fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov a právnické osoby ( § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou   sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ) 

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA- PREDČASNÉ UŽÍVANIE ČASTI STAVBY AJ PRED ODOVZDANÍM A PREVZATÍM VŠETKÝCH DODÁVOK STAVBY

- fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov a právnické osoby ( § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona )

 

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

NÁVRH NA VYDANIE POVOLENIA ZMENY UŽÍVANIA STAVBY- KTORÁ NIE JE SPOJENÁ SO ZMENOU STAVBY

- ( § 21 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou   sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ) 

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

ŽIADOSŤ O POTVRDENIE DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY ALEBO ZJEDNODUŠENEJ DOKUMENTÁCIE STAVBY S POTVRDENÍM EXISTENCIE STAVBY A JEJ ÚČELU

( viď poučenie na druhej strane ) - § 104 stavebného zákona;

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY

   ( § 24 vyhl.č. 453/2000 Z.z. , ktorou   sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ) 

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         

DOPLNENIE PODANIA PO PRERUŠENÍ KONANIA

- doplnenie podania po prerušení územného-stavebného-kolaudačného-iného konania na odd. stavebného poriadku

  img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         
VYJADRENIE VLASTNÍKA SUSEDNEJ NEHNUTEĽNOSTI   img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         
ČESTNÉ PREHLÁSENIE   img_01.png
 
  word.jpg-c200.jpeg
 
         
         

 

 
 DNES

Meniny na web

iMeteo.sk

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Dňa 10. mája 2018 začína zber papiera a bude trvať do 23. mája 2018. Papier môžete priniesť do základnej školy v čase: od 7,30 hod. do 8,30 hod. a popoludní od 16,30 hod. do 18,00 hod. Občania, ktorí nemajú možnosť priniesť papier do školy, vyložia si zviazaný papier pred dom. Deň zberu po obci bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

FACEBOOKÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7:30 – 15:30

Utorok: Neúradný deň

Streda: 7:30 – 17:00

Štvrtok: Neúradný deň

Piatok: 7:30 – 13:00


VYBERÁME Z ARCHÍVUŠtatistiky

Online: 3
Celkom: 85696
Mesiac: 7147
Deň: 210